Eveniment-Social

Consilierul judeţean Adi Acostoaiei, despre incendiul de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi: „Prevenția este mai ieftină̆ și de multe ori mai importantă̆ decât combaterea”

Publicat: 24 iun. 2021

Adi Acostoaiei, consilier judeţean din Iaşi, a menţionat că pentru a preveni incidente precum cel de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, va iniția un proiect de înființare a unui serviciu pentru situaţîi de urgenţă în cadrul fiecărui spital din subordinea Consiliului Judeţ̦ean.

„Acest compartiment va fi format din mai multe persoane specializate (pompieri), care vor fi dotate cu dispozitivele și echipamentele necesare prevenirii și stingerii incendiilor. De asemenea, vor avea obligația de a face controale permanente și vor îndruma persoanele ce desfă̆şoară̆ lucrări care au incidenţă în activitatea de apă̆rare împotriva incendiilor. Este foarte important ca acest compartiment pentru situaţîi de urgenţă să̆ fie permanent în serviciul unită̆ților medicale.

Propunerea are la bază Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situațîi de urgență al Ministrului Afacerilor Interne. Articolul 7 din actul menționat prevede că „toate clădirile sau ansamblurile de clădârî pentru să̆năţâţe cu un număr de paturi mai mari sau egal de 100 au obligația constituirii de servicii proprii pentru situaţîi de urgenţă formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire sau specialişţi pentru prevenire şi cel puţ̧în o echipă̆ specializată̆”.

Zilele următoare grupul consilierilor judeţ̦eni PMP va depune un proiect de hotără̂re în acest sens. Acesta va viza modificarea organigramelor unită̆ților medicale din subordinea Consiliului Judeţ̦ean, în vederea înființărâi și angajărâi de personal pentru un astfel de serviciu specializat.
Prevenția este mai ieftină̆ și de multe ori mai importantă̆ decât combaterea”, a menţionat consilierul judeţean Adi Acostoaiei.

Comments are closed.

Adauga un comentariu