Actualitate

Consiliul Local Sipote, prins in ofsaid de Curtea de Conturi

Publicat: 08 iul. 1999

Controlul efectuat in perioada 2-30.06.1999 de catre inspectorii Curtii de Conturi la Consiliul Local Sipote-Iasi a reflectat nereguli in ceea ce priveste utilizarea unor sume de catre cei abilitati din cadrul consiliului, neiregistrarea unor mijloace fixe in evidenta contabila si in registrul mijloacelor fixe si neinventarierea patrimoniului la 31.12.1998.
Abaterile in ceea ce priveste activitatea economico-financiara a Consiliului Local Sipote constau in principal in avansarea sumei de 26.543.000 de lei catre Venorachim SRL pentru achizitii materiale, pe baza a trei ordine de plata datate 29 decembrie 1998.
Legea 72/1996 privind finantele publice precizeaza ca sumele reprezentand plati in avans in conditiile prevederilor contractuale si nejustificate prin prestatiile efectuate pana la sfarsitul anului vor fi recuperate in conditiile legii de catre institutia publica care a acordat avansurile si vor fi restituite bugetului din care au fost avansate. Normele metodologice in domeniu precizeaza ca avansurile acordate in 1998 de catre institutiile publice vor fi decontate definitiv in cursul lunii decembrie, astfel incat la 31 decembrie sa se reflecte in bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate iar sumele ramase neutilizate sa fie restituite ordonatorilor de credite pana la 29 de cembrie 1998.
Cu toate acestea, Consiliul Local Sipote a efectuat plati in valoare de 26.543.000 de lei fara ca acestea sa se regaseasca in bunuri achizitionate. Conducerea consiliului trebuia sa urmareasca achizitionarea bunurilor pana la 31.12.1998 sau sa solicite de la Venorachim SRL restituirea sumei. Finalmente, suma a fost restituita pe baza a doua ordine de plata, primul datat 31.05.1999 si cel de-al doilea datat 10.06.1999, in suma de 10.000.000 si, respectiv, 16.543.000 de lei, calculandu-se majorari de intarziere in valoare de 14.368.749 prin aplicarea dobanzii titlurilor de stat din 04.05.1999 de 129,99%.
Justificarile oferite de persoanele raspunzatoare – Tudosa Maria, primar si Ciobanu Maria, contabil sef – sunt cuprinse in raportul final al controlorului. ,,Suma platita in avans pentru procurari materiale a fost virata pe data de 29.12.1998 la societatea respectiva – furnizor cu care am lucrat permanent atat in 1997, cat si in 1998. In ianuarie ne-am facut necesarul de materiale, urmarind a le ridica de la societate. Aceasta nu a putut sa ne asigure materialele solicitate in cantitatea ceruta de noi. Pana la finalizarea controlului s-a recuperat intreaga suma virata societatii” a declarat in scris Maria Ciobanu, declaratie cuprinsa in raportul final al controlului.
Procedura impune sesizarea Colegiului jurisdictional in vederea recuperarii sumei reprezentand majorarile.
Alec Danilaloading...

Adauga un comentariu