Actualitate

Consiliul Naţional al Audiovizualului, decizie privind spoturile publicitare despre Coronavirus – Galerie Foto, Video

Publicat: 27 feb. 2020

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, luând în considerare prevederile art. 17 alin. (1) lit e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind competenta Consiliului Naţional al Audiuvizualulul de a elabora instrucţiuni şi de a emite recomandări pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul comunicării audiovizuale, ţinând seama de prevederile Secţiunii a 10-a „Campanii noncomerciale”, din Deeizia C.N.A. nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu mudificările şi completările ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia „serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune sunt obligate să transmită, cu prioritate şi în mod gratuit, comunicatele sau mesajele de interes public primite de la Parlament, Preşedintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării sau de la Guvern”, urmare a solicitării Ministerului Afacerilor lnterne referitoare la gestionarea mediatizării noului tip de coronavirus, rcspectiv dc a evita situaţiile în care populaţia să fie panicată din cauza unor ştiri în scopul informării cetăţenilor cu privire la reducerea riscurilor de apariţie şi de răspândire a îmbolnăvirilor cu noul tip de coronavirus,

Consiliul Naţional al Audioviznalului adoptă următoarea

RECOMANDARE

Consiliul Naţional al Audiovizualului solicită Societăţii Române de Raidiodifuziune şi Societăţii Romane de Televizimne să difuzeze, În regim de anunţ public, spoturile audio-video incluse în campania de informare a populaţiei cu privire la reducerea riscurilor de apariţie şi de răspândire a îmbolnăvirilor cu noul tip de coronavirus.
Spoturile se difunază din oră în oră, înaintea primului grupaj publicitar. În cadrul serviciilor de programe la nivel local, regional şi naţional. Campania de informare este desfăşurată de Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situaţii de Urgentă.loading...

Adauga un comentariu