Eveniment-Social

Cum ajungi student Erasmus la UAIC

Publicat: 03 apr. 2012
1
Tinerii care studiaza la Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi care isi doresc sa studieze timp de un semestru intr-o universitate partenera din Europa trebuie sa stie ca se pot inscrie din timp pentru o mobilitate de studiu Erasmus.
Cat dureaza?
Durata unei mobilitati de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazda.
Cati bani primesti?
Cuantumul pentru mobilitatile LLP-Erasmus de studiu este de 500 de Euro/luna sau valoarea plafonului maximal stabilit de Comisia Europeana pentru tarile in care acest plafon este sub 500 de euro/luna.
Cine poate participa la selectie?
– studentii inmatriculati la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cetateni romani, cetateni ai altor state participante la Programul LLP-Erasmus sau cetateni ai altor state decat cele participante la Programul LLP-Erasmus;
– studentii din anii I si II licenta si anul I master;
– doctoranzii din anii I-II, cu frecventa, care sunt la zi cu indeplinirea obligatiilor de doctorand, in cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani.
Cine nu poate participa la selectie?
– studentii care au beneficiat deja, cu sau fara finantare, de o mobilitate ERASMUS de studiu;
– studentii si doctoranzii in ani terminali;
– doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
– studentii inmatriculati la alte institutii de invatamant superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare si neinmatriculati la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, chiar daca isi desfasoara activitatea didactica sau de cercetare sub indrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.
Indeplinesti conditiile de eligibilitate?
Sunt eligibili studentii care:
– sunt integralisti la momentul selectiei, avand media anilor de studii (licenta, master si doctorat, dupa caz) pana in prezent: minimum 8;
*au un certificat care sa ateste cunoasterea limbii de studiu de la universitatea pentru care opteaza, cu un punctaj minim egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, in cazul calificativelor). In cazul certificatelor care folosesc Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi, nivelul de limba minim acceptat este B1;
– obtin minim nota 7 la interviul sustinut in cadrul selectiei desfasurate la facultate.
Ce documente iti sunt necesare pentru dosarul de candidatura?
– Curriculum Vitae (va ramane la dosarul de selectie al studentului);
– Scrisoare de motivatie (1 pagina), in care sa se precizeze optiunile de mobilitate ale candidatului (va ramane la dosarul de selectie al studentului);
– Extras din foia matricola (copie); studentii la nivel master sau doctorat vor include si situatia scolara de la nivelul/nivelele de studii deja promovat/e (foaia matricola si diploma obtinuta la nivel licenta/ master, dupa caz); (documentele vor ramane in copie la dosarul de selectie al studentului);
– atestatul de limba (va ramane in copie la dosarul de selec?ie al studentului);
– declaratie-tip care atesta faptul ca nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu(va ramane la dosarul de selectie al studentului) – formularele pot fi gasite la coordonatorul Erasmus/ secretariatul facultatii/ Biroul pentru Programe Comunitare;
– pentru doctoranzi, o adeverinta eliberata de secretariatul facultatii care sa ateste forma de invatamant (cu frecventa) si de finantare (ex: POSDRU);
Documente suplimentare, pentru studentii care nu au cetatenia unui stat membru UE:
– o copie legalizata a permisului de sedere;
– o adeverinta de la facultatea unde este inmatriculat, care sa-i ateste calitatea de student cu frecventa (la zi);
– dovada existentei unui garant ceta?ean roman, salariat si detinator al unui cont bancar in Romania (declaratie-tip) – formularele pot fi gasite la coordonatorul Erasmus/ secretariatul facultatii/ Biroul pentru Programe Comunitare;
Documente facultative (comisia de selectie la nivel de facultate decide daca acestea vor fi sau nu solicitate):
– proiect de studiu, care sa precizeze obiectivele concrete urmarite de candidat si rezultatele asteptate;
– recomandare din partea unui cadru didactic;
– atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului si care pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.
Toate documentele vor fi redactate in limba romana, dar daca facultatea le solicita, CV-ul, scrisoarea de motivatie si proiectul de studiu vor fi prezentate si in limba de studiu a universitatii pentru care opteaza.
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.
Unde poti obtine atestatul de limba?
– Institutul Cultural Francez Iasi, Bd. Carol I, nr. 26 (franceza);
– Centrul Cultural German Iasi, Str. Lascar Catargi, nr.38 (germana);
– Centrul Cultural al Americii Latine si Caraibelor Iasi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniola);
– Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere, Campus Titu Maiorescu, la “balena” (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa);
– EuroEd Iasi, Str Florilor, nr. 1C (engleza, franceza, italiana, spaniola).
Cand are loc selectia?
Selectia pentru mobilitatile de studiu Erasmus are loc la Universitatea noastra in perioada 19 martie – 25 aprilie. Verifica insa perioada specifica facultatii tale la avizier. Detalii generale privind mobilitatile de studiu ERASMUS gasesti aici. Studentii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului de Programe Comunitare pentru mai multe informatii legate de regimul de finantare pentru ei si eventualii insotitori.
Adauga un comentariu