Local

Cum pot solicita iesenii pensia anticipata

Publicat: 28 apr. 2015
1

Persoanele care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 8 ani pot solicita pensie anticipata cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere anumite perioade precum perioada în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, cursurile de zi ale învatamântului universitar organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma, serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, precum si perioada de concentrare, mobilizare sau prizonierat.

Cuantumul pensiei anticipate se stabileste în aceleasi conditii cu cel al pensiei pentru limita de varsta si nu este supus penalizarii. Reducerea vârstei standard de pensionare prevazuta la acordarea pensiei anticipate nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de legea privind sistemul public de pensii sau de alte acte normative.

Iesenii care doresc sa se inscrie pentru pensia anticipata au nevoie de o cerere tip, carnetul de munca in original si copie, alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata, actele de stare civila, livretul militar in original si copie, diploma de absolvire a învatamântului universitar si o adeverinta din care sa rezulte durata studiilor, adeverinta privind conditiile de munca deosebite si dovada încetarii calitatii de asigurat.

Adauga un comentariu