Eveniment-Social

Cum se va desfășura etapa de reluare a cursurilor la USAMV Iași! Consiliul de Administrație a decis cum va începe semestrul al II-lea, la nivel de activități didactice

Publicat: 26 ian. 2021
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
Consiliul de Administrație al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași a hotărât ca în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, care va începe pe 15 februarie 2021, pentru toate formele de învățământ, activitatea didactică să se desfășoare în sistem hibrid, atât on-line, cât și față în față (onsite)

Consiliul de Administrație a stabilit modalitățile de desfășurare a activităților didactice pentru semestrul al II-lea, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Astfel, în semestrul care va începe pe 15 februarie 2021, pentru toate formele de învățământ, activitatea didactică se va desfășura în sistem hibrid, atât on-line, cât și față în față (on-site)

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iași a stabilit modalitățile de desfășurare a activităților didactice pentru semestrul al II-lea. În semestrul care va începe pe 15 februarie 2021, pentru toate formele de învățământ, activitatea didactică se va desfășura în sistem hibrid, atât on-line, cât și față în față (on-site). La licență, învățământ cu frecvență (ZI), facultățile de Agricultură, Horticultură și Zootehnie, în săptămânile 1-7, studenții anilor I și IV, precum și studenții anului III de la Facultatea de Horticultură, vor efectua toate activitățile didactice față în față, iar studenții anilor II și III, mai puțin III Horticultură, vor efectua toate activitățile didactice on-line. În săptămânile 8-14 din semestrul al II-lea vor efectua activități didactice față în față studenții anilor II și III, exceptând anul III Horticultură, iar studenții din anii I vor efectua toate activitățile didactice on-line.

Studenții anilor terminali vor efectua toate cele 10 săptămâni de activitate ale semestrului al II-lea față în față

Studenții anilor terminali vor efectua toate cele 10 săptămâni de activitate ale semestrului al II-lea față în față. La Facultatea de Medicină Veterinară, în primele 7 săptămâni din semestrul al II-lea, studenții din anii I-V, subgrupele A, vor efectua toate activitățile didactice față în față, iar studenții din subgrupele B, vor efectua toate activitățile didactice on-line. În ultimele 7 săptămâni ale semestrului (8-14), subgrupele B, din anii I – V de studii, vor efectua toate activitățile didactice față în față, iar studenții din subgrupele A vor efectua toate activitățile didactice on-line. Studenții anului VI vor efectua toate activitățile didactice din cele 10 săptămâni de activitate ale semestrului al II-lea în sistem față în față.

Licență, învățământ la distanță, toate activitățile didactice se vor realiza în sistem on-line la USAMV Iași

Pe de altă parte, la licență, învățământ la distanță de la Universitatea de Agronomie, toate activitățile didactice se vor realiza în sistem on-line. La masterat, toate activitățile didactice se vor desfășura on-line, cu excepția unor lucrări practice care, pe baza unei programări aprobate de conducerile facultăților, se vor desfășura față în față. La doctorat, cei din anul I vor desfășura activitățile didactice doar on-line. Doctoranzii din anii II și III vor desfășura activități de cercetare, conform planului individual de pregătire. De asemenea, cazarea în căminele USAMV Iași se va face: între 12-14 februarie – pentru studenții care au activitate didactică on-site în săptămânile 1-7. Între 2-4 aprilie – pentru studenții care au activitate didactică on-site în săptămânile 8-14.

Adauga un comentariu