Actualitate

Cum trebuie rostită rugăciunea, care este foarte importantă pentru sănătate

Publicat: 22 feb. 2021
rugăciunea importantă pentru sănătate
Rugăciune propriu-zisă avem atunci când în inima noastră se ivesc unul după altul simţăminte evlavioase fata de Dumnezeu

Se spune că rugăciunea este foarte importantă pentru sănătate, ea reprezentând cheia Raiului, care deschide porţile harului divin. De asemenea, există credința că cel ce vorbeşte cu Dumnezeu cu toată sinceritatea devine mai tare ca moartea. Mai mult, rugăciunea înseamnă concentrare și forţă mentală, care are o putere deosebită.

Lucrarea pe care o săvârșește rugăciunea în viaţa creştină este primordială. Astfel, rugăciunea ar trebui să fie necontenita, iar puterea ei va depăși orice hotar. În vechime, Sfinţii Părinţi numeau rugăciunea „respiraţia duhului”. După cum trupul respiră, deci trăieşte, la fel, dacă respiraţia încetează, nu mai este în trup nici viaţă. Așa este și cu rugăciunea…

Cum trebuie rostită rugăciunea

Însă, nu oricare săvârşire a rugăciunii este rugăciune adevărată. Faptul că stai înaintea icoanei în biserică sau acasă şi faci metanii încă nu este rugăciune, ci doar ceva ce ţine de rugăciune. A spune rugăciuni pe dinafară, a le citi sau a asculta pe cineva care le citeşte tot nu e rugăciune, ci doar unealtă a rugăciunii.

Rugăciune propriu-zisă avem atunci când în inima noastră se ivesc unul după altul simţăminte evlavioase fata de Dumnezeu. Prin acestea înțelegem simţământul defăimării de sine, al dragostei, mulţumirii, al căderii cu osârdie înaintea Lui, al umilinţei ori supunerii faţă de voia lui Dumnezeu.

Rugăciunea este importantă pentru sănătate

Și totuși, rugăciunea înseamnă concentrare și forţă mentală, ale căror efecte asupra organismului uman sunt măsurabile. Din punct de vedere fizic, rugăciunea produce un aşa-numit „reflex de detentă”. Acesta se concretizează prin încetinirea ritmului cardiac şi a ritmului respiraţiei. Totodată, are loc și o scădere a presiunii arteriale, dar și o diminuare a nevoii de oxigen. Iar în plan mental, rugăciunea ne aduce o stare de uşurare, de relaxare și de pace.

În acest fel se poate explica faptul că bolnavii care se roagă se vindecă mai repede decât ceilalţi. Însă și mai surprinzător este faptul că rugăciunile făcute în grup au efect nu numai asupra celor care se roagă, dar şi asupra celor pentru care se roagă respectivul grup.

Este greu pentru unii să înțeleagă cum „funcţionează” o rugăciune, însă ea permite omului accesul în planurile superioare ale existenţei și să intre în rezonanţă cu Divinitatea. Cei din vechime aveau dreptate când spuneau că gândurile se materializează, devenind fapte… Iar o astfel de rugăciune cu efecte benefice pentru sănătate este Rugăciunea de sâmbătă. Aceasta, spusă cu credinţa şi smerenie salvează sufletul şi vindecă trupul de boli.

Și acatistul are un rol important și ne ajută la greu

Totodată, în Biserica Ortodoxă mai există și practica de a pomeni numele credincioşilor la diverse slujbe. Una dintre acestea este și slujba acatistului, care pe de o parte, este o slujbă închinată Sfintei Treimi, Maicii Domnului ori anumitor sfinți. De asemenea, acatistul este și o foaie scrisă, unde sunt trecute numele credincioșilor pentru a fi pomenite în timpul slujbelor.

În linii mari, slujba acatistului unui sfânt se citeşte în ziua prăznuirii sale, înaintea săvârşirii Sfintei Liturghii, dimineața, ori după Vecernie, la slujba de seară. Noi trebuie să înțelegem că acatistele sunt rugăciuni prin care putem cere mijlocirea Sfinților pe lângă Dumnezeu. Astfel, ele ne ajută la vreme de necaz, ceea ce ne arată că rugăciunea este importantă pentru sănătate…

Adauga un comentariu