Secretele istoriei

Curiozităţi din primii ani ai vieţii lui Mihai Viteazul

Publicat: 24 feb. 2020

Curiozităţi din primii ani ai vieţii lui Mihai Viteazul. Primul indiciu despre anul naşterii lui Mihai Viteazul se regăseşte în portretul realizat de pictorul Egidius Sadeler. Pe marginea acestuia era menţionat aetatis XLIII, adică „în al 43-lea an al vieții”. Acest lucru indică drept an al nașterii lui Mihai anul 1558.

Pătrașcu cel Bun, cel ce a fost multă vreme considerat tatăl nelegitim al lui Mihai, a murit în 1557. Faptul că acesta ar fi avut relaţii extraconjugale în ultimul său an de viaţă este foarte improbabil. Acesta s-a stins în urma unei lungi suferinţe cu o boală incurabilă.

Petre Panaitescu respinge şi el această ipoteză cu argumente onomastice, genealogice, precum și pe baza cronicilor de epocă.

Potrivit unor surse Teodora sau Tudora, mama lui Mihai, se trăgea din vechea familie bizantină a Cantacuzinilor

Curiozităţi din primii ani ai vieţii lui Mihai Viteazul

Alte surse susţin că aceasta era vânzătoare de rachiu, originară din Târgul de Floci, iar tatăl lui Mihai era grec.

În cronica lui Radu Popescu este menţionat

„Acest Mihai Vodă, după ce au luat domnia, s-a numit că este fecior lui Pătrașcu Vodă, iar cu adevărat nu se știe  (…)

Cum au luat domnia, fără cât din auz unul din altul așa dovedim, că mumă-sa au fost de la Oraș dela Floci.

Văduvă și frumoasă și nemerind un gelep (negustor), om mare și bogat den Poarta împărătească și în casa ei zăbovindu-se câtăva vreme…”

Alte documente, aflate în custodia Academiei Române atestă faptul că Mihai Viteazul s-ar fi născut la Drăgoești, județul Vâlcea.

Aceleași surse mai specifică faptul că la Proieni  s-ar fi cununat cu Doamna Stânca.

Mama sa, Teodora Cantacuzino, a fost soră cu Iane Cantacuzino, înalt dregător la Constantinopol și apoi ban al Craiovei, din familia Cantacuzino.

Armeanul Petre Grigorovici din Lemberg, unul din diplomații lui Mihai, a întocmit, probabil pentru informarea cercurilor austriece, o cronică a vieții domnitorului, document care s-a pierdut în forma originală, dar care s-a păstrat în compilația lui Stephanus Zamosius.loading...

Adauga un comentariu