Eveniment-Social

Despre sistemele societare

Publicat: 07 mai 1999

•Sistemele societare sint ansambluri de structuri economice legate prin raporturi juridice de o mare varietate. Teoria si practica economica le considera instrumente principale de realizare a expansiunii si concentrarii agentilor economici si a comertului.

In dreptul romanesc, ca si in alte sisteme de drept, lipseste o reglementare de ansamblu a sistemelor societare, insa exista o serie de legi care cuprind dispozitii de principiu referitor la aceasta problema.
Astfel, Legea 31/90 – republicata in 29 ianuarie 1998, cu modificarile aduse la zi, Monitorul Oficial 33 – atribuie societatilor comerciale, indiferent de forma lor, un drept exclusiv de a infiinta structuri societare cit si de a constitui sisteme societare. Prin art. 7; 8; 42 si 43 legea dispune asupra conditiilor si procedurii de infiintare a sucursalelor si filialelor. Aceste dispozitii trebuiesc completate cu cele ale legii 26/90, referitoare la inmatricularea sucursalelor si filialelor in Registrul Comertului (mentionam ca si aceasta lege a suferit modificari dar forma sa integrala a fost republicata in 4 februarie 1998 – Monitorul Oficial 49).
Cu privire la constituirea de structuri dominante cu personalitate juridica, Legea 31/90 nu se opune infiintarii de societati avind ca obiect activitati specifice unei alte societati, conducatoare de grup, si nici transformarii unei societati simple prin modificarea obiectului sau de activitate.
Cu privire la constituirea grupurilor personale, Legea 31/90 limiteaza doar constituirea de mai mult de o societate care sa aiba unic asociat aceeasi persoane fizica, dar nu impiedica infiintarea altor structuri societate.
Am vorbit de societatea de grup si de grupul de societati fara a le explica. Vom proceda in continuare la aceasta, pentru a veni in sprijinul agentilor economici.
Societatea grup poate fi definita ca un ansamblu constituit dintr-o structura dominanta, independenta juridica (societatea comerciala mama) si una sau mai multe structuri dominate, lipsite de personalitate juridica (sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru). Unitatea mama dominanta exercita controlul absolut asupra unitatilor dominate, manifestindu-si astfel unitatea de decizie, juridica si patrimoniala.
Grupul de societati este definit ca un ansamblu de societati independente juridic, unite insa prin aceea ca una dintre aceste societati are pozitie dominanta exercitind asupra celorlalte influenta, controlul sau direct sau indirect facind astfel sa se manifeste o unitate de decizie. Cele mai obisnuite modalitati de creare a unui grup societar sint:
– infiintarea de filiale de societatea mama (dupa modificarile aduse Legii 31/90, filialele au personalitate juridica);
– aportul de active facut de o societate altei societati (cel mai adesea realizat prin contracte de locatia gestiunii si a celor de gestiune prin intreprinderi);
– achizitia de parti sociale sau actiuni in masura sa asigure cumparatorului dominatia sa asupra societatii care le instraineaza (realizata pe calea cesiunii civile, sau prin operatiuni comerciale de tipicul licitatiilor sau bursiere);
– investitii straine realizate prin participantii la capitalul social al societatilor autohtone.
S-a aratat ca legislatia noastra, desi admite structuri si grupuri societare, a dat acestora numai o reglementare generala, de principiu, fara a se opri asupra unor forme particulare, fapt ce impune prezentarea lor intrucit dezvoltarea Romaniei dupa 1990 impune pi abordarea acestor notiuni si, de ce nu, punerea lor in practica.
Prezentam pe scurt cele mai importante grupuri societare.

HOLDINGUL
Este definit ca fiind acea societate sau persoana fizica care detine cu participatie majoritatea actiunilor sau partilor sociale a uneia sau mai multe societati sau care controleaza compozitia consiliului de administratie a altor societati. (Daca analizam aceasta definitie am putea conchide ca in Romania, FPS este un fel de holding!)
TRUSTUL
Este o creatie legislativa a dreptului englez si american si desemneaza un patrimoniu independent care este afectat aceluiasi interes. Trustul a fost corelat ideii de monopol in sensul ca grupul de persoane fizice sau juridice care il formeaza dispun de o pozitie dominanta care ii asigura o pozitie de monopolizator. Trebuie insa ca acest control, pe calea participatiei, sa nu reduca substantial concurenta (dispozitii de acest gen sint cuprinse in art. 36-39 din Legea 15/90, care au ca scop combaterea practicilor de concurenta neloiala si de monopol.
GRUPUL INDUSTRIAL
Este un concept al economistilor si juristilor europeni – cu deosenire a celor francezi si italieni, concept fondat pe ideea de productivitate. Un model bine definit al grupului industrial este concernul (creatie a legislatiei germane), si reflecta dominatia unei intreprinderi asupra altora, cea dintii detinind participatii majoritare in cadrul intreprinderilor dominante.
GRUPUL DE INTERESE ECONOMICE (GIE)
Creatie a legislatiei franceze, se constituie pentru ca membrii sai sa desfasoare actiuni comune oentru a infrunta concurenta, respectindu-se independenta fiecaruia. Scopul GIE nu este in principal de a obtine beneficii ci de a asigura servicii intreprinderilor reunite.
SOCIETATEA IN PARTICIPATIE
Cunoscuta si in Romania – fiind prevazuta in Codul comercial – este o forma de asociere intre persoane fizice sau juridice, nu are personalitate juridica, existenta ei produce efecte numai fata de asociati, fiind inopozabila tertilor. In Romania pentru asocierea in participatie este prevazuta o contabilitate ceva mai deosebita, de care in general se feresc economistii si contabilii.
SOCIETATEA TRANSNATIONALA
Definita de ONU ca un grup de entitati economice care opereaza in doua sau mai multe tari, ea permite unui centru de decizie – sau mai multe – sa exercite o influenta sub diferite forme asupra entitatilor componente. (O forma specifica este conglomeratul).
Avind in vedere desfasurarea procesului de privatizare se impune, de lege ferenda, aparitia de acte normative care sa prevada distinct posibilitatea existentei acestor sisteme societare, chiar si numai pentru motivul ca organele de control au de cele mai multe ori senzatia ca exista o evaziune fiscala acolo unde observa ca persoane fizice sau juridice detin parti sociale sau actiuni la mai multe societati comerciale si, pornind de la aceasta idee preconceputa cauta greseli in actele contabile ale societatilor, chiar si acolo unde nu sint.
Consilier juridic L. CRACIUNloading...

Adauga un comentariu