Eveniment-Social

Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale pentru doctoranzi si postdoctoranzi in domeniul Stiintelor economice”

Publicat: 10 iul. 2019
1

In perioada 15 iulie  – 5 septembrie 2019, doctoranzii si postdoctoranzii Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii „Alexandru  Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) se pot inscrie in cadrul proiectului „Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale pentru doctoranzi si postdoctoranzi in domeniul Stiintelor economice” (InoVant, POCU/380/6/13/125015).

In cadrul acestui proiect, grupul tinta al UAIC, reprezentat de 20 studenti doctoranzi inmatriculati in anul al II-lea la Scoala Doctorala SDEAA si 10 cercetatori postdoctorat inmatriculati la Programele postdoctorale la Scoala Doctorala SDEAA, poate sa obtina urmatoarele beneficii:

– acordarea de sprijin financiar sub forma burselor  „doctorand antreprenor” si „cercetator postdoctorat antreprenor”, pentru o perioada de 12 luni, in cuantum de 400 Euro/luna pentru doctoranzi si 600 Euro/luna pentru cercetatorii postdoctorat;

– acordarea de sprijin financiar pentru mobilitati nationale si transnationale;
– acordarea de sprijin financiar in vederea publicarii de articole sau in vederea participarii la conferinte internationale organizate in state membre ale UE (altele decat Romania);
– acordarea de sprijin prin facilitarea accesului la baze de date internationale Bloomberg si Reuters.

Partenerii implicati in implementarea proiectului sunt:  Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE) – Solicitant (P1), Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) – Partener 2 (P2), Universitatea  „Alexandru  Ioan Cuza” din Iasi  (UAIC) – Partener 3 (P3) si Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Partener 4 (P4).

Adauga un comentariu