Stiri

Directorul general al Yahoo! a fost concediat prin telefon

Publicat: 07 sept. 2011

Carol Bartz, directorul general al Yahoo!, a fost concediat? prin telefon de pre?edintele consiliului de administra?ie al companiei, Roy Bostock, dup? un mandat de doi ani ?i jum?tate marcat de stagnarea ac?iunilor ?i de distan?area de partenerul din China, Alibaba, transmite Reuters.

Directorul financiar, Tim Morse, va prelua interimar func?ia de director general.

Compania va c?uta un nou lider, care trebuie s? conduc? o lupt? grea pe pia?a publicit??ii online ?i con?inutului cu rivali de talia Google ?i Facebook.

Ac?iunile Yahoo au urcat cu 6% în sesiunea de tranzac?ionare de sear? la New York. Valoarea ac?iunilor este u?or mai ridicat? decât la începutul mandatului lui Bartz, în ianuarie 2009.

„Îmi pare foarte r?u s? v? anun? c? tocmai am fost concediat? prin telefon de c?tre pre?edintele consiliului de administra?ie al Yahoo. A fost o pl?cere s? lucrez cu voi to?i ?i v? doresc toate cele bune de acum înainte”, scrie Bartz, într-un scurt mesaj email trimis angaja?ilor, citat de Reuters.

Mi?carea nu a surprins prea mul?i juc?tori de pe Wall Street, care au asistat pân? acum la critici tot mai vehemente la adresa lui Bartz ?i la sc?derea constant? a veniturilor.

Unii anali?ti au ar?tat c? plecarea lui Bartz semnaleaz? c? compania a r?mas f?r? op?iuni, dup? ce nu a reu?it s?-?i asigure o pozi?ie dominant? pe pia?a advertisingului ?i con?inutului online ?i a fost nevoit? s? cedeze opera?iunile pe c?utare c?tre Microsoft în cadrul unui parteneriat.

Acordul, conform c?ruia Microsoft se ocup? de c?ut?ri pentru Yahoo ?i p?streaz? o parte din veniturile din publicitate, pare s? favorizeze gigantul software.

Yahoo a r?mas una dintre cele mai populare destina?ii de pe internet, dar se confrunt? cu o concuren?? tot mai dur? din partea unor juc?tori noi, precum Facebook, dar ?i din partea vechilor gigan?i care au f?cut istorie în spa?iul online, ca Google.

Valoarea de pia?? a Google ste de 170 miliarde de dolari, de peste zece ori mai mare decât Yahoo, care are o capitalizare de circa 16 miliarde de dolari.

O surs? apropiat? companiei a declarat c? decizia de a o concedia pe Bartz a fost votat? în unanimitate de cei opt membri independen?i din Consiliul de Administra?ie.

Carol Bartz ?i cofondatorul Yahoo Jerry Yang, de asemenea membri ai Consiliului, nu au participat la ?edin??, a ad?ugat persoana citat?.

Concedierea lui Bartz marcheaz? un deceniu de dec?dere pentru Yahoo, ale c?rei ac?iuni au coborât de la peste 125 de dolari în ianuarie 2000 la circa 13 dolari în prezent.

Bartz a venit în ianuarie 2009 la Yahoo dup? un mandat de succes la conducerea gigantului software Autodesk, cu speran?e ridicate c? va reu?i s? revigoreze compania în urma e?ecului patronat de Jerry Yang în negocierile cu Microsoft. Compania cofondat? de Bill Gates oferise atunci 47,5 miliarde de dolari pentru a cump?ra Yahoo, propunere respins? de Yang, care a considerat c? pre?ul este prea mic.

Bartz mai avea peste un an din contractul de patru ani cu Yahoo.loading...

Adauga un comentariu