Actualitate

Drept la replica referitor la articolul aparut pe site-ul ziarului Evenimentul de Iasi

Publicat: 06 iul. 2017
1
Avand in vedere articolul intitulat „O firma banuita de legaturi cu Mafia blocheaza de la Vaslui”, publicat pe site-ul www.ziarulevenimentul.ro in data de 06.07.2017, Eco Sud S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Ankara nr.3, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/4022/2001, C.I.F RO 13838255 , telefon 021/210.04.25, reprezentata legal prin D-nul AdrianMirel Scarlat, in calitate de Director General, va transmite prezenta
NOTIFICARE
Prin care va aducem la cunostinta faptui ca articolul publicat contine afirmatii neadevarate, tendentioase, incriminatoare si de natura a prejudicia in mod grav imaginea publica, atat a companiei Eco Sud S.A., cat si a actionariatului acesteia.
Va solicitam in mod expres ca imediat sa eliminati de pe site-ul www.ziarulevenimentul.ro toate articolele care fac referire la societatea noastra si sa publicati imediat, in aceeasi zi si in aceleasi conditii, o dezmintire a tuturor informatiilor publicate, care lezeaza drepturile si interesele companiei Eco Sud S.A. si a actionariatului sau, corectarea acestora pe baza unei documentari jurnalistice profesioniste precum si prezentarea tempestiva a unei disculpari oficiale in acest sens.
Societatea Eco Sud S.A. reprezinta doar unul dintre operatorii economici care si-a manifestat intentia de a participa la procedura de achizitie publica de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare a Centrului de Management integrat al Deseurilor (CMID) din judetul Vaslui, organizata de catre UAT Judetul Vaslui, pentru prima data in 2015. Din informatiile si documentele publice existente pe siteurile autoritatilor, pe care autorul articolului nu s-a deranjat a le studia cu atentie, pentru o informare corecta a publicului si respectare a profesiei de jurnalist, rezulta clar ca societatea Eco Sud S.A. nu este singura care a depus contestatii referitoare la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului sus mentionat, neputand fi asadar responsabila pentru blocarea acesteia. In plus, contestatiile depuse de catre specialistii Eco Sud S.A. au fost acceptate de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta fiind in cele din urma obligata la formularea si aplicarea unor masuri de remediere pe teme precum calculul gresit al valorii totale estimate a contractului de delegare, a reglementarii taxei de depozitare, a costului provizionului pentru inchidere si monitorizare post-inchidere, lipsa unor documente esentiale pentru pregatirea ofertei precum si alte aspecte din documentatia de atribuire publicata.
Din aceste elemente rezulta clar faptul ca societatea noastra, care prin participarea ia respectiva procedura intentioneaza sa puna la dispozitia cetatenilor judetului Vaslui pretioasa experienta acumulata in alte regiuni ale tarii si imbunatatirea nivelului de trai si a conditiei socio — economice a acestora prin desfasurarea serviciului in mod profesional si crearea de locuri de munca, are tot interesul, pentru atingerea acestui scop, de a lua preventiv masurile necesare si suficiente pentru reducerea riscurilor unui contract atat de complex si dificil de gestionat.
Daca exista responsabili pentru blocajul in care se afla acum procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica pentru acest serviciu, acestia se afla, in mod evident, in randul autoritatilor publice regionale. Mai mult decat atat, articolul publicat este bazat pe informatii neadevarate, supozitii, zvonuri, etc. si nu este sustinut de niciun argument real. Ca dovada si faptul ca jurnalul „II Mattino” din Napoli, sursa de unde au fost preluate informatii de catre alte publicatii din italia, precum comisarul.ro, sursa citata de dumneavoastra, a publicat inca din data de 01.05.2016 o precizare referitoare la articolul publicat anterior, in care se mentioneaza ca „Eco Sud, societate pe actiuni de drept roman cu sediul la Bucuresti, nu a fost niciodata controlata de o societate luxemburgheza, nu a fost niciodata controlata, in mod direct sau indirect, de catre dl. Manlio Cerroni si nu a fost niciodata anchetata de catre autoritatile judiciare romane”.
Articolul publicat de redactia dumneavoastra nu a facut decat sa denigreze societatea noastra, fara macar a analiza situatia reala, dezmintirile si scuzele publice ale celor care au difuzat falsele stiri denigratoare. Eco Sud S.A. nu a fost niciodata controlata nici de o societate luxemburgheza, nu a fost niciodata controlata, in mod direct sau indirect, nici de catre dl. Manlio Cerroni si nu a fost niciodata anchetata de catre autoritati judiciare romane sau internationale, actionarii societatii fiind persoane fizice de cetatenie romana. Eco Sud S.A. nu are si nu a avut nicio legatura cu
Mafia italiana, fratii Pileri sau Massimo Ciancimino, aceste nume fiind legate de depozitul de la Glina, administrat de catre societatea Ecorec (in care domnui Pileri a detinut si functia de administrator/asociat). Informatia a fost preluata din presa din trecut, in care s-a facut o confuzie intre cele doua societati, fata de proximitatea depozitelor pe care cele doua societati le administreaza si fata de denumirile relativ asemanatoare.
Dupa cum bine se stie, Eco Sud S.A. este un important furnizor de solutii integrate de mediu, destinate depozitarii si eliminarii deseurilor menajere solide si asimilabile, atat urbane, cat si industriale, cu un istoric de servicii de calitate, necesare depozitarii controlate a deseurilor, fapt confirmat si prin recomandarile date de catre autoritatile locale cu care societatea se afla in parteneriat, recomandari in care serviciile furnizate de Eco Sud S.A. sunt apreciate cu calificativul „foarte bun”, fiind totodata confirmata realizarea acestor servicii corespunzator cerintelor contractuale, fara inregistrarea vreunor neconformitati.
De-a lungul timpului am asigurat transparenta in prestarea serviciilor si am preintampinat intotdeauna nevoile societatii cu privire la gestionarea deseurilor.
In toata perioada de activitate nu am avut niciun litigiu pe rolul instantelor de judecata, de natura a pune sub semnul intrebarii corectitudinea si profesionalismul societatii noastre.
Serviciile noastre au respectat intotdeauna dispozitiile legislatiei de mediu precum si autorizatia integrata de mediu. Mai mult decat atat, suntem intr-o continua dezvoltare a resurselor tehnologice pentru a imbunatati si eficientiza modul in care sunt gestionate deseurile.
Prin cele cuprinse in articolul publicat, se aduc grave prejudicii de imagine societatii Eco Sud S.A., care nefiind sustinute de niciun fapt real sunt de natura a constitui conditiile cerute de lege pentru angajarea raspunderii civile delictuale a redactiei dumneavoastra, conform dispozitiilor art. 1349 raportat la art 1357 Cod civil. Prin prezenta notificare intelegem sa ne prevalam de dreptul la replica si sa dezmintim in mod categoric toate afirmatiile denigratoare care se refera la societatea Eco Sud S.A. cuprinse in articolul sus-mentionat. Aceste afirmatii ne creeaza grave prejudicii, nu au niciun fundament legal, nu sunt sustinute de niciun act sau fapt veridic ci sunt doar supozitii care, prezentate prin fraze pompoase, au efectul de a crea o anumita impresie publicului cititor si de a spori tirajul publicatiei, intrand astfel in sfera articolelor „de scandal”.
Avand in vedere cele mentionate, va solicitam in mod expres sa eliminati imediat de pe site-ul www.ziarulevenimentul.ro toate articolele care fac referire la societatea noastra si sa publicati tempestiv o dezmintire a informatiiior publicate, care lezeaza drepturile si interesele companiei Eco Sud S.A., in aceeasi zi si in aceleasi conditii, sa le corectati pe baza unei documentari jurnalistice profesioniste precum si sa prezentati oficial o disculpare in acest sens.
ln cazul in care nu veti da curs notificarii noastre in termenul mentionat, vom fi nevoiti sa ne adresam autoritatilor competente in vederea tragerii la raspundere a dumneavoastra pentru denigrarea imaginii publice a societatii si vom solicita obligarea dumneavoastra la plata de daune-interese cauzate societatii noastre, precum si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de un eventual litigiu.

Director General Eco Sud S.A

Adauga un comentariu