Economic Local

Drumurile din comuna Bârnova vor fi reabilitate! Investiția este de aproximativ 1 milion de euro

Publicat: 28 nov. 2020
Compania Națională de Investiții (CNI) SA a alocat fonduri pentru reabilitarea a zece drumuri din comuna Bârnova, județul Iași. Licitația va avea loc la mijlocul lunii decembrie 2020
Drum din comuna Bârnova, județul Iași

Zece străzi din comuna Bârnova vor fi refăcute cu fonduri guvernamentale. Procedura pentru execuția lucrărilor este programată pe data de 16.12.2020. Sunt vizate drumurile afectate de viituri. Oferta cu prețul scăzut va fi desemnată câștigătoare

Compania Națională de Investiții (CNI) SA a alocat fonduri comunei Bârnova, județul Iași, pentru reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri. Licitația pentru realizarea lucrărilor este programată pe data de 16.12.2020. Valoarea estimată a contractului este de 4.368.402 lei, fără TVA, aproximativ 1 milion de euro. Comisia de evaluare va alege oferta constructorului cu prețul cel mai mic.

„Adoptarea unei structuri rutiere cu îmbrăcăminte modernă are la bază efectele apelor pluviale asupra unei îmbrăcăminți rutiere la nivel de pământ sau pietruire, fapt confirmat de însăși situația existentă care a condus la necesitatea și oportunitatea prezentei investiții. Practic, s-a urmărit ca lucrările ce se vor realiza să aibă rolul de prevenire și protecție împotriva inundațiilor, astfel fiind imperios necesar a se realiza și o îmbrăcăminte rutieră impermeabilă. Singurele tipuri de îmbrăcăminți rutiere impermeabile care să asigure exploatarea drumurilor de interes local pe întreaga durată de perspectivă luată în calcul sunt îmbrăcămințile din beton de ciment și cele asfaltice, recomandate de expertul tehnic”, se arată în caietul de sarcini.

CNI va asfalta zece drumuri din comună, afectate de viituri

Conform caietului de sarcini, proiectul presupune asfaltarea unui lot de zece străzi: Castelul Grecilor, Castanul Unirii, Marin Sorescu, Sf. Nicolae, Ana Ipătescu, Romaniței, Dabija Vodă, Barnovschi Vodă, Drumul Popii, Cier (sat Todirel). Lungimea totală a străzilor este de 3,6 kilometri.

„Soluția de reabilitare adoptată prin realizarea unei structuri rutiere suple prevede realizarea străzilor din comuna Bârnova, care să satisfacă cerințele actuale și de perspectivă ale utilizatorilor prin realizarea unui sistem rutier modern, realizat dintr-o succesiune de straturi rutiere alcătuite din strat de formă, strat de fundație din balast, strat de bază din piatră spartă, strat de legătură din BADPC 22.4 și strat de uzură din BAPC 16 a cărei durată de exploatare va fi sporită prin colectarea și evacuarea corespunzătoare a apelor meteorice și printr-o întreținere curentă și periodică corespunzătoare ce va fi asigurată de către Comuna Bârnova”, se mai arată în documentația procedurii.

CNI a alocat fonduri și pentru asfaltarea drumurilor din comuna Tomești

Compania Națională de Investiții (CNI) SA a alocat fonduri pentru asfaltarea drumurilor din comuna Tomești, județul Iași. Autoritatea contractantă a programat licitația pe data de 10.12.2020. Valoarea estimată a lucrărilor este de 15.197.798 lei, fără TVA, aproximativ 3 milioane de euro. Vor fi modernizate drumurile afectate de calamitățile din luna iulie a anului 2018. Tronsoanele de drumuri vizate au o lungime de 9,8 kilometri și sunt situate în cele 4 sate ale comunei: Tomești, Goruni, Chicerea și Vlădiceni. Echipele de asfaltări vor interveni pe străzile Sf. Nicolae, Boca Toader, Codrului, Dealul Cucului, Zorilor, Crucii, Narciselor, Brăduțului, Crizantemelor, Nucilor, Pinilor, Salcâmului, Chicerea, Cireșului, Releu.

Adauga un comentariu