Economic Local

Drumurile din comuna Șipote, afectate de inundații, vor fi reabilitate! Proiectantul va primi 80.000 de euro

Publicat: 08 ian. 2021
Drumurile din comuna Șipote, județul Iași, vor fi reabilitate cu fonduri de la Compania Națională de Investiții
Se investește în reabilitarea drumurilor din comuna Șipote

Mai multe artere din comuna Șipote vor fi refăcute cu bani de la Compania Națională de Investiții (CNI) SA. În primă fază, se va realiza proiectarea lucrărilor. Autoritatea contractantă pune la dispoziție aproximativ 80.000 de euro pentru firma care va câștiga licitația

Drumurile din comuna Șipote, județul Iași, vor intra într-un program de reabilitare. Lucrările vor fi finanțate cu fonduri de la Compania Națională de Investiții (CNI) SA. Deocamdată, Primăria comunei Șipote organizează licitația pentru realizarea proiectării. Prevederea bugetară este de 403.157 lei, fără TVA, aproape 80.000 de euro. Procedura este programată pe data de 25.01.2021.

„Colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații se va face prin șanțuri sau rigole, iar descărcarea acestora, prin podețe transversale. Pentru scurgerea și dirijarea apelor se vor prevedea rigole sau șanțuri pentru declivități mai mici de 1 la sută sau mai mari de 4 la sută, iar pentru declivități între 1 la sută și 4 la sută șanțurile vor fi de pământ. Drumurile laterale se vor amenaja pe o distanță de minimum 5 metri. După caz, la intersecția cu drumurile laterale, pentru asigurarea continuității șanțurilor sau rigolei, se vor prevedea podețe tubulare cu diametrul interior de minimum 600 de mm sau podețe tip rigolă carosabilă. Evacuarea apelor din șanțuri sau rigole se va face prin podețele tubulare cu diametrul interior de minimum 800 mm, podețe din elemente prefabricate sau podețe tip rigolă carosabilă”, se arată în caietul de sarcini.

Vor fi reabilitate 6 porțiuni de drum din localitatea Șipote

Conform documentației, autoritatea contractantă supune reabilitării 6 sectoare de drumuri sătești: Sf. Maria, Rotaru, Pod Baratcă, I. Cantacuzino, Petru Rareș, Miletinului.

„Proiectarea lucrărilor se va face cu respectarea prevederilor standardelor europene aplicabile, adoptate sau în curs de adoptare de către Institutul Român de Standardizare, standardelor elaborate de organisme tehnice recunoscute internațional, manualelor de referință etc. Proiectul tehnic întocmit va trebui să asigure execuția unui obiectiv de investiție complet funcțional și care să obțină toate avizele și acordurile necesare de amplasament cât și a vizelor de funcționare. Proiectantul trebuie să se asigure că obiectivul proiectat are toate obiectele necesare unei bune și complete funcționări la standarde și că respectă toate cerințele esențiale de calitate”, se mai arată în documentația procedurii.

Lungimea arterelor este de 3,4 kilometri. Oferta cu prețul cel mai mic va fi declarată câștigătoare.

Primăria comunei Bârnova a primit fonduri de la CNI pentru reabilitarea drumurilor

Compania Națională de Investiții (CNI) SA a alocat fonduri și pentru comuna Bârnova, județul Iași, pentru reabilitarea infrastructurii rutiere afectată de viituri. La licitația organizată la finalul anului 2020, au fost depuse mai multe oferte din partea firmelor de construcții. La procedură au participat următoarele asocieri de firme: Con Ted Company SRL – Drum Pod Invest SRL, Gia Office Nav SRL – Hentza Business SRL – Construzioni Generali Sud SRL, Enviro Construct SRL – Riva Systems SRL, Vam Sofi Trans SRL – Ecomary SRL, Mecon Iași SRL – Speed Iași SRL, Beny Alex SRL – Pontis Concept Design SRL – Esraconstruct SRL, Danlin XXL SRL – Road Engineering Project SRL, CTT Construcții Safe SRL – Rutier Consult SRL. Finanțarea este asigurată de Compania Națională de Investiții (CNI) SA, care are și calitatea de autoritate contractantă în cadrul licitației. Valoarea estimată a contractului este de 4.368.402 lei, fără TVA, aproximativ 1 milion de euro. Conform caietului de sarcini, proiectul presupune asfaltarea unui lot de zece străzi: Castelul Grecilor, Castanul Unirii, Marin Sorescu, Sf. Nicolae, Ana Ipătescu, Romaniței, Dabija Vodă, Barnovschi Vodă, Drumul Popii, Cier (sat Todirel).

Adauga un comentariu