News Flash:

{efii E.ON \[i recunosc neputin]a: "Nu se poate schimba totul peste noapte"

29 Iunie 2006
1022 Vizualizari | 2 Comentarii
Henning Probst
• Conducerea german` a E.ON Moldova SA a acordat \n exclusivitate un interviu jurnali[tilor de la ZIUA de Ia[i • Directorul Henning Probst a recunoscut problemele pe care le are fosta Electrica Moldova SA • |nt~lnirea a venit pe fondul unor materiale de pres` ap`rute \n cotidianul ZIUA de Ia[i, considerate critice de conducerea E.ON, aceasta solicit~nd o discu]ie pentru a clarifica aceste probleme • "Materialele ap`rute pe care le-am citit chiar de mai multe ori sunt extrem de critice [i corecte \n multe privin]e. Sunt [i gre[eli. Dar nu putem fi acuza]i noi, totodat`, pentru gre[eli f`cute de statul rom~n. |n ce prive[te bog`]iile care au fost v~ndute de stat, noi nu putem fi acuza]i pentru c` am venit s` cump`r`m, deoarece am fost invita]i", a afirmat Hennin Probst
In ultima zi in care a condus energia electrica din Moldova, Henning Probst a acordat un interviu in exclusivitate jurnalistilor cotidianului ZIUA de Iasi. Locul acestuia a fost luat de Gunther Schubert, jurist din cadrul grupului E.ON, urmand ca Henning Probst sa ocupe o functie la o companie de distributie a E.ON, la Munchen. Reporter: Pre]ul dat pentru Electrica Moldova este considerat de mul]i infim \n compara]ie cu valoarea activelor [i cu importan]a pe care o are o astfel de companie \ntr-o ]ar`. Henning Probst: Valoarea companiei nu este dat` neap`rat de valoarea activelor imobilizate, ci doar de profiturile pe care le poate realiza, pentru c` asta urm`re[te orice companie mare, profitul. Noi vedem acest lucru ca pe o afacere de perspectiv`. R.: Dar suma de bani cu care a]i cump`rat nu a fost prea mic`? H.P. : Nimeni nu a vrut s` investeasc` p~n` acum la dumneavoastr` \n energie. Compania are datorii de 50 milioane Euro [i nu au fost primite facilit`]i la privatizare. Noi nu c~[tig`m nimic \n acest moment, pentru c` nu avem de unde. Nici un ban nu pleac` \n Germania. R.: Care este starea companiei? H.P.: Este a 7-a companie pe care o conduc \n cadrul grupului [i nu am v`zut nic`ieri a[a ceva. Am fost \n Cehia, am condus firma de acolo, am fost [i \n Finlanda [i, bine\n]eles, \n Germania. Electrica a mers pe pierderi. Nic`ieri \n lume nu sunt pierderi la companiile de distribu]ie a energiei. Nu po]i s` fii at~t de prost! Dar aici s-a \nt~mplat. Pierderile sunt enorme pe anii anteriori [i au trebuit pl`tite de noi. R.: Consumatorii casnici nu sunt mul]umi]i de serviciile din prezent, fiind considerate tot de proast` calitate, chiar dac` pre]urile practicate de E.ON sunt aliniate celor europene. H.P.: |n final trebuie pl`tite facturile, ceea ce nu s-a \nt~mplat \n ultimii 15 ani. |ntr-adev`r, poate oamenii s-au a[teptat la mai mult, dar este nevoie de timp. Nu se poate schimba totul peste noapte. Se vor vedea schimb`ri masive \n urm`toarele luni. R.: Care este starea actual` a re]elelor? H.P.: Ne uit`m la re]ea [i nu ne vine s` credem. Este ceea ce \n Europa a func]ionat \n anii '60 [i a fost \nlocuit p~n` la mijlocul anilor '90. Sunt \n cea mai proast` stare tehnic`. Este prima genera]ie de cabluri. Noi dac` schimb`m acum toate cablurile din Ia[i trebuie s` facem s`p`turi peste tot, la un metru sau la doi \n p`m~nt. {i acest lucru nu poate dura trei s`pt`m~ni, ci patru sau cinci ani. R.: Investi]iile au lipsit, iar acest lucru este sim]it de cet`]eni \n fiecare zi. Ace[tia r`m~n f`r` energie electric`, \n diferite zone din Ia[i, din cauza re]elelor proaste. H.P.: Este, la fel, o problem` de a[tept`ri din partea oamenilor, dar [i o problem` de timp. |n 2005 am f`cut investi]ii de 68 milioane Euro, iar \n 2006 vom dubla aceast` sum`, p~n` la 135, 5 milioane Euro. O parte din aceste sume de bani, mai precis 70 la sut`, va fi b`gat` \n cabluri, subterane sau aeriene. R.: Se vorbe[te despre ni[te salarii astronomice ale dumneavoastr` [i de deplas`ri costisitoare, s`pt`m~nal, cu avionul la Munchen, \n timp ce salaria]ii au acelea[i salarii, dar muncesc mai mult. H.P.: Salariul meu [i al personalului german sunt pl`tite doar de la Munchen, [i nu de aici. Ma[inile pe care le-am luat au fost o utilitate, nu produse de lux, cu care putem s` ajungem \n diferite zone, chiar mai greu accesibile. Eu am ajuns cu Toyota undeva \ntr-o zon` de munte unde oamenii de la noi c`rau un st~lp cu funia, pentru c` nu aveau cum cu altceva. A[a ceva nu este bine. R.: A]i schimbat partenerul tradi]ional, Electrica Serv, \n dauna unor firme mai mici despre care se spune c` nu au experien]a necesar` s` fac` lucr`rile de repara]ii [i nici echipamente s` intervin` \n timp util. H.P.: ANRE (Agen]ia Na]ional` de Reglementare \n Domeniul Energiei - n.r.) a impus acest lucru, s` spargem monopolul. Dar Electrica Serv are peste 90 la sut` din lucr`rile noastre. Avem nevoie [i de alte firme ca s` test`m pia]a. Am reu[it s` sc`dem pre]urile. Nu ne-a pl`cut c~nd am g`sit la Bac`u contori care au costat 40 Euro, de 16 ori mai mari dec~t valoarea din pia]`. Aceste cazuri de corup]ie le-am sesizat procurorului care se ocup` acum de caz. |n ceea ce prive[te firmele noi, ne-am asumat, recunoa[tem, un anume risc. Nu avem nimic cu Electrica Serv, dar \mpreun` cu unii de la Electrica, dinainte s` venim noi au f`cut afaceri mai necurate. Sunt mul]i oameni care muncesc corect acolo [i se vede \n rela]ia cu noi. Cu aceia nu avem nimic. R.: Spunea]i de anumite cazuri de corup]ie. Exist` \n acest moment mai multe anchete \n curs [i care vizeaz` [efi din Electrica Moldova. Se vorbe[te [i despre directorul Turbatu, luat sub protec]ia dumneavoastr`, c` ar fi implicat \n aceste afaceri. H.P.: Nu [tim nimic despre acest lucru. Politica noastr` este c` un angajat este nevinovat p~n` la proba contrarie. Vede]i cazul de la Boto[ani, unde am demis mai mul]i directori din aceast` cauz`. Dac` va fi cazul o vom face [i la Ia[i [i la Bac`u, oriunde. S-a spus c` modul \n care am lucrat la Boto[ani a fost o m~n` de fier cu m`nu[` de catifea. R.: Cu toate acestea, cu promisiunile legate de investi]ii, cet`]enii tot nu simt \mbun`t`]irile aduse sistemului, nu se v`d servicii mai bune pentru clien]i. H.P.: Firma avea datorii chiar [i fa]` de proprietar, adic` fa]` de stat. Are datorii pentru c` s-au pierdut 15 ani de investi]ii. Pre]urile au ajuns la un nivel european, iar serviciile vor ajunge \n 5 sau 10 ani la acest standard. Din ce spunea]i dumneavoastr` \n articolele de pres`, este corect c` oamenii \nc` nu simt c` suntem aici. Dar, repet, lucrurile nu se pot face peste noapte. R: De ce nu este contractul de privatizare f`cut public? Se poate crede c` sunt clauze care trebuie ascunse. H.P.: Enel [i CEZ au venit \naintea noastr` \n Rom~nia \n domeniul energiei. S-a creat un sistem, care a fost acela[i [i \n cazul nostru. Se poate face public acest contract, care nu are date extraordinare sau detalii foarte importante. Dac` este acordul Ministerului Economiei [i al Electrica, atunci noi nu avem nimic \mpotriv`. R.: Cum este posibil ca un stat s` v~nd` resursele, de[i acest lucru contravine articolelor din Constitu]ie? H.P. : Noi nu putem fi acuza]i pentru c` am venit s` cump`r`m, deoarece am fost invita]i. |ntrebarea dumneavoastr` este corect`, dar nu putem s` coment`m.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (2)

bogdan  | #168
dumnezeu sal odihneasca in pace condoleantze familie imi pare nespus de rau era un bait bun foarte bun
ramona  | #169
multumesc.. din numele.. familiei din care fac si yo parte... era cumnatul meu.. DUMNEZEU SA`L IERTE....
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.4864 (s) | 22 queries | Mysql time :0.375962 (s)