Stiri

Elevii din Asia vor folosi tabletele PC in scoli

Publicat: 03 iun. 2011

Gen?ile sau ghiozdanele de ?coal?, burdu?ite de caiete ?i c?r?i nenum?rate, ar putea s? devin? o smpl? amintire în multe ?coli din ??rile asiatice. Singapore, Coreea de Sud sau Japonia sunt doar câteva dintre ??rile care încearc? s? implementeze tabletele PC în locul caietelor ?i c?r?ilor, pentru un sistem educa?ional lipsit de hârtie.

Pe lâng? u?urin?a transportului, tabletele PC dispun de spa?iu suficient pentru a stoca mii de c?r?i ?i noti?e. Aplica?iile interactive ar putea reprezenta un pas important în a u?ura modul în care profesorii pot exemplifica un concept (modul în care se formeaz? ADN-ul, de exemplu).

La summit-ul e-G8 de la Paris, unde s-au întâlnit reprezentan?ii celor mai importan?i dezvoltatori de tehnologie ?i aplica?ii pe Internet ?i reprezentan?ii politici ai statelor Europene, Rupert Murdoch, ?eful News Corp, sus?inea c? educa?ia este fixat? în trecut ?i ar trebui inclus? în „revolu?ia digital?”.

Cu ajutorul tehnologiei, studen?ii din toat? lumea ar putea lua lec?ii de la cei mai buni profesori din lume, sus?inea Murdoch, anun?ând c? dezvoltarea tehnologiei pentru educa?ie ar trebui s? se numere printre principalele interese ale produc?torilor de aplica?ii pentru tablete PC.loading...

Adauga un comentariu