Local

Energia furnizată din sistem centralizat a devenit cea mai avantajoasă pentru consumatorii casnici. Ieșenii se rebranșează la Veolia Energie Iași

Publicat: 26 sept. 2020
Sistemul centralizat de termoficare este recunoscut ca fiind cel mai avantajos pentru consumatorii casnici, după investițiile realizate în sistemul operat de Veolia Energie Iași
CET Iași din Tudor Vladimirescu a devenit una dintre cele mai efieciente centrale de producție a energiei din România

Conform studiilor realizate la nivelul Uniunii Europene, încălzirea prin sistem centralizat este cea mai avantajoasă pentru consumatorii casnici de la nivelul municipiului Iași. Îmbunătățirea eficienței energetice a dus la atragerea clienților în sistemul operat de Veolia Energie Iași

La nivelul municipiului Iași au fost realizate progrese importante în ceea ce privește eficiența energetică, care este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
În contextul aprobării noii legislații din cadrul Pachetului European Energie Curată pentru toți cetățenii, Eurostat a publicat consumul de energie primară, respectiv finală pentru anul 2017 (Europe 2020-2030) pentru România, în cadrul Indicatorilor de dezvoltare durabilă și eficiență energetică.

„Consumul de energie primară și consumul final de energie au crescut în anul 2017 față de anul precedent cu 5,7 la sută și, respectiv cu 4,2 la sută. Aceste rate de creștere au fost, însă, inferioare ratei de dezvoltare economică, PIB crescând cu 7,0 la sută (comparativ cu 2,0 la sută valoarea medie UE, doar Irlanda având cu 7,2 la sută, un ritm de creștere a PIB superior României). Rezultă, în mod evident, faptul că această creștere a consumului de energie a fost determinată de dezvoltarea economică la nivel național și s-a realizat în condițiile creșterii eficienței energetice”.

Casele și apartamentele din municipiul Iași consumă o treime din energie

Acest lucru este valabil, în primul rând, la nivelul municipiului Iași, care a înregistrat progrese semnificative odată cu investițiile de aproape 200 milioane de euro realizate cu fonduri europene. Astfel, consumul de energie în industrie a crescut cu 2 la sută. În sectorul servicii, consumul de energie a crescut cu 1,9 procente, în timp ce consumul de energie în transporturi a crescut cu 7,1 la sută, iar volumul activităților în transportul de mărfuri a crescut cu 8,0 la sută.
Sectorul casnic are cea mai mare pondere în consumul de energie finală la nivel național (33,6 la sută în anul 2017). S-a înregistrat o creștere cu 3,5 procente a consumului față de anul precedent, pe fondul măsurilor luate pentru creșterea standardului de trai și, implicit, a creșterii calității vieții populației.

Investiții de zeci de milioane de euro realizate la CET Iași, centrală preluată de Veolia Energie

În cursul anului 2018, Veolia Energie Iași, pentru Centrala Electrică de Termoficare din Tudor Vladimirescu, producător de energie electrică și termică în cogenerare, a înlocuit pe vechiul amplasament aparatura de cogenerare care a beneficiat de bonus pentru energia electrică, cu capacități de cogenerare de înaltă eficiență.

Noi modalitați de plată ale facturii la apa caldă și căldură

Clienții individuali și administrațiile de bloc pot achita sigur și simplu factura la apă caldă și căldură, prin intermediul punctelor de plată PayPoint și al Stațiilor de Plata SelfPay din rețeaua Mega Image, magazinele partenere Profi și magazinele de cartier, prezentând factura sau pe baza codului de client. Totodată, operatorul pune la dispoziția consumatorilor mai multe modalități de plată de la distanță pentru a evita răspândirea vreunei boli.
Adauga un comentariu