Eveniment-Social

Examenele pentru promovarea in grad profesional au loc la DGASPC Iasi!

Publicat: 14 iun. 2019
1

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi organizeaza un examen pentru promovarea în grad profesional a functionarilor publici care îndeplinesc conditiile de promovare pentru Semestrul I 2019, în data de 11.07.2019, ora 10:00, proba scrisa, iar interviul în termen de maximum cinci zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul D.G.A.S.P.C. Iasi din str. Vasile Lupu nr. 57 A.

Conditiile de participare la examen sunt urmatoarele: sa aiba cel putin trei ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promoveaza, sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale în ultimii doi ani în care functionarul public s-a aflat în activitate, sa nu aiba în cazierul administrativ nicio sanctiune disciplinara neradiata în conditiile legii.

Vezi si: SOC! Taieri drastice de salarii la o importanta institutie din Iasi! Angajatii sunt disperati! Directorul da explicatii puerile

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Comisiei de concurs (Serviciul Resurse Umane al D.G.A.S.P.C. Iasi) din str. Vasile Lupu nr. 57 A pâna la data de 01.07.2019 si vor contine urmatoarele acte: formularul de înscriere, care se gaseste la secretariatul Comisiei, copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Serviciul resurse umane în vederea atestarii vechimii în gradul profesional din care se promoveaza, copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii doi ani.

 

 

Adauga un comentariu