Local

Fermierii ieseni care au suferit pierderi din cauza secetei vor primi bani! Iata ce sume vor fi acordate

Publicat: 25 oct. 2015
1

Recent, a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015. În acest sens, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a transmis notificarile oficiale privind aprobarea schemei de ajutor de stat catre Comisia Europeana. Ordonanta prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensatii producatorilor agricoli afectati grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie – septembrie 2015, platile urmând a fi facute pâna la finalul anului 2015. Sunt eligibili în cadrul schemei producatorii agricoli înregistrati în evidentele APIA cu cerere unica de plata aferenta anului 2015, care sunt declarati de APIA, în urma controlului administrativ, eligibili pentru schema de plata unica pe suprafata aferenta anului 2015. Pentru accesarea ajutorului de stat, solicitantii depun la APIA o cerere, copii ale procesului-verbal de constatare si evaluare a pagubelor, ale documentelor de identitate, si, dupa caz, copii ale documentelor de mandatare a reprezentantului si ale actelor necesare desfasurarii activitatii. Plata compensatorie se acorda diferentiat, în functie de procentul de calamitare înscris în procesele verbale de constatare si evaluare a pagubelor si de categoria beneficiarului, având în vedere ca, în cazul persoanelor juridice costurile de productie sunt substantial marite. Autorizarea beneficiarilor si sumelor cuvenite, precum si înregistrarea obligatiilor de plata se efectueaza dupa primirea Deciziei (CE) privind aprobarea acordarii ajutorului de stat. Se preconizeaza ca, de prevederile prezentului act normativ vor beneficia circa 173.500 producatori agricoli, dintre care 165.100 persoane fizice si 8.400 persoane juridice. Valoarea totala a despagubirilor este de maximum 640 de milioane lei.

Adauga un comentariu