Stiri

Fi alaturi de Lenovo DO Tour si castiga

Publicat: 19 aug. 2011

Timp de 37 de zile, produsele Lenovo care vor insoti caravana în cele 17 loca?ii vor fi vazute zeci de mii de vizitatori, inclusiv sute de parteneri de afaceri ?i jurnali?ti.

Lenovo lanseaz? roadshow-ul “Lenovo DO Tour” în nou? ??ri europene. Spectacolul porne?te din Var?ovia pe 25 august ?i se va opri la Ankara, pe 16 octombrie 2011. Caravana Lenovo va vizita Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Serbia, România, Bulgaria, Grecia ?i Turcia, unde va prezenta cele mai noi produse ?i tehnologii, va interac?iona cu vizitatorii ?i va aduce Lenovo mai aproape de public. “Lenovo DO Tour” se va afla în România pe 23 ?i 24 septembrie, la B?neasa Shopping City.

“DO Tour face parte din strategia Lenovo care vizeaz? oamenii de ac?iune. Nu producem doar computere personale ?i notebook-uri. Dorim s? ne ajut?m clien?ii – indiferent dac? sunt tineri întreprinz?tori, arti?ti, oameni de afaceri, corporati?ti sau studen?i – s? fie mai buni in activitatea de zi cu zi, pentru a î?i transforma visele în realitate cu cele mai noi instrumente pe care le ofer? Lenovo”, a declarat Biro Emese, Marketing Manager Lenovo Europa de Est & Turcia. “Dorim s? le oferim posibilitatea clien?ilor no?tri s? ating? ?i s? simt? cele mai noi produse ?i tehnologii, cum ar fi notebook-urile, calculatoarele All-In-One, ca s? nu men?ion?m noile tablete lansate recent în Europa.”

Timp de 37 de zile, produsele Lenovo care vor insoti caravana în cele 17 loca?ii vor fi vazute zeci de mii de vizitatori, inclusiv sute de parteneri de afaceri ?i jurnali?ti. În fiecare din aceste loca?ii, publicul va avea oportunitatea de a:
– experimenta personal cele mai noi produse
– primi consultan?? ?i sfaturi
– ob?ine oferte speciale aferente acestei promo?ii
– se bucura de performan?ele unor adev?ra?i oameni de ac?iune locali (muzicieni, arti?ti, etc.)
– juca jocuri exclusive prin care se prezint? portofoliul Lenovo ?i de a câ?tiga cadouri gratuite

Fii al?turi de Lenovo Do Tour personal sau virtual, ac?ioneaz? ?i câ?tig?

În paralel cu roadshow-ul, Lenovo DO Tour poate fi vizitat ?i urm?rit online. Pe www.lenovodotour.com vizitatorii pot citi cele mai noi informa?ii despre caravana DO Tour ?i pot participa la concursul online dedicat celor care ac?ioneaz?. Pot fi abordate 9 provoc?ri pe teme precum Mediul, Access la Informa?ie, Divertisment Art? & Design, Performan?? & Vitez?, Publicitate, ?i altele. Premiile care îi a?teapt? pe câ?tig?tori sunt numeroasele produse Lenovo ?i o excursie de o s?pt?mân? în Beijing, China.loading...