National

Fundatia EuroEd si Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava dau startul proiectului „DEDICAT – Dascali pentru Elevi Defavorizati – Interventii pentru Combaterea Abandonului scolar Timpuriu”

Publicat: 28 iun. 2019

@ Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competentelor a 120 de cadre didactice si personal de sprijin din învatamântul preuniversitar în vederea cresterii calitatii serviciilor educationale în 5 unitati scolare defavorizate din Judetul Suceava

Fundatia EUROED Iasi, in calitate de beneficiar, si Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava, în calitate de partener, organizeaza pe 27 Iunie 2019, începând cu ora 09:00, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu" Suceava, str. Samoil Isopescu, nr. 19, conferinta de lansare a proiectului "DEDICAT – Dascali pentru Elevi Defavorizati – Interventii pentru Combaterea Abandonului scolar Timpuriu", contract de finantare nr. POCU/73/6/6/106266, finantat prin Programul Operational Capitalul Uman 2014 – 2020, Axa prioritara Educatie si competente, Operatiunea – Îmbunatatirea competentelor personalului didactic din învatamântul pre-universitar în vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.
Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competentelor a 120 de cadre didactice si personal de sprijin din învatamântul preuniversitar în vederea cresterii calitatii serviciilor educationale în 5 unitati scolare defavorizate din Judetul Suceava, prin activitati orientate pe nevoile elevilor si sprijinirea managerilor acestor scoli pentru cresterea calitatii în educatie. Obiectivul proiectului vizeaza în primul rând îmbunatatirea competentelor cadrelor didactice prin programe de formare continua, desfasurarea unui program de mentorat pentru prevenirea si reducerea abandonului scolar si dezvoltarea capacitatii institutionale prin îmbunatatirea competentelor echipei de management din scolile tinta.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, in perioada 24.04.2018-24.10.2020.
Partenerii asociati sunt scoala Gimnaziala Valea Moldovei; Liceul tehnologic Oltea Doamna Dolhasca; Centrul scolar de Educatie Incluziva Suceava; scoala Gimnaziala Burla (Gradinita Burla); scoala Gimnaziala Rotunda (Gradinita Rotunda).
Grupul tinta al proiectului este format dintr-un numar de 120 de persoane si cel putin 8 manageri scolari din 5 unitati scolare defavorizate din Judetul Suceava (scoli si gradinite) incluse în Lista scolilor si gradinitelor tinta în care pot fi implementate activitatile proiectelor, femei si barbati, cu domiciliul sau rezidenta în mediul rural si urban din judetul Suceava, persoane care doresc sa-si dezvolte competente si abilitati privind prevenirea parasirii timpurii a scolii, precum si îmbunatatirea competentelor de management pentru managerii scolari.

Printre rezultatele asteptate se numara:
– 120 de persoane, cadre didactice si personal de sprijin, identificate, selectate si înscrise în proiect, sprijinite si asistate prin instrumente de sprijin pentru realizarea activitatilor practice. Acestea vor parcurge programe de formare cu credite profesionale transferabile si vor particpa la activitati de schimb de idei, metode si bune practici în vedere combaterii si prevenirii abandonului scolar în scolile tinta.
– 5 cursuri acreditate MENC derulate, în urmatoarele domenii: Mentorat ; Multimedia în educatie ; Strategii didactice active performante ; Comunicare, negociere, mediere ; Resurse educationale – tehnologie si creativitate.
– Cel putin 8 manageri si 14 experti în management educational vor parcurge Programul de formare în Mentorat pentru stimularea si sprijinirea acestora sa practice un management de succes al scolilor tinta si sa identifice strategii proprii de dezvoltare institutionala prin aplicarea principiilor de asigurare a calitatii în educatie
– 24 de persoane din grupul tinta (personal didactic si personal de sprijin) care si-au îmbunatatit competentele transversale
– 24 de persoane, cadre didactice si personal de sprijin din unitati scolare defavorizate participante la un program de formare fara credite profesionale transferabile, în domeniul prevenirii abandonului scolare în scolile tintaâ
– 200 instrumente de sprijin pentru activitatile practice (subventii) acordate în vederea sustinerii activitatilor practice,
– 200 proiecte didactice pentru defasurarea activitatilor practice cu elevii/prescolarii elaborate în cadrul proiectului si evaluate
– 10 ateliere de lucru organizate pentru schimbul de idei, metode, bune practici si la identificarea de instrumente aplicate pentru utilizarea de resurse educationale pentru prevenirea abandonului scolar

Valoarea totala a contractului de finantare primita prin Programul Operational Capital Uman este de 1,984,793.74 lei, din care finantarea nerambursabila este în valoare de 1,899,283.52 lei. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
             

 loading...

Adauga un comentariu
Anunturi bzi.ro Adauga anunt gratuit