Stiri

Google Chrome este cel mai rapid browser

Publicat: 10 aug. 2011

Google Chrome a ie?it din nou înving?tor, de aceast? dat? în cadrul unui test ce a avut drept scop m?surarea vitezei de înc?rcare a website-urilor din perspectiva utilizatorilor obi?nui?i.

Testul a luat în considerare numai rezultatele ob?inute de la utilizatori care beneficiaz? de conexiuni la internet broadband. La alc?tuirea clasamentului au contribuit nu mai pu?in de 1.86 miliarde de m?sur?tori individuale, colectate pentru mai mult de 200 website-uri, pe perioada unei luni calendaristice. Rezultatele deloc surprinz?toare dau drept câ?tig?tor deta?at browser-ul Google Chrome 12, versiunea oficial? la momentul desf??ur?rii studiului, cu un timp mediu de înc?rcare a paginilor web de 3,433 secunde (coloana albastr? din grafic).

Coda?ii clasamentului sunt Apple Safari 4, cu un timp de înc?rcare mediu de 6,149 secunde ?i Internet Explorer 7, cu un timp mediu de 6,006 secunde.

Timpul de a?teptare m?surat pân? la apari?ia pe ecran a primelor por?iuni din pagina web (coloana verde în tabel), este de aceast? dat? mai redus în cazul lui Firefox 5, cu o medie de 2,18 secunde. Google Chrome 12 urmeaz? la mic? distan?? cu 2,374 secunde, iar Internet Explorer ?i Apple Safari r?mân în coada clasamentului.

Ceea ce d? relevan?? acestui studiu, este faptul c? ia în considerare statistici ob?inute de la utilizatori reali ?i nu m?sur?tori ob?inute în teste de laborator, care nu reflect? întodeauna performan?ele resim?ite de utilizatori.

Google Chromea ie?it din nou înving?tor, de aceast? dat? în cadrul unui test ce a avut drept scop m?surarea vitezei de înc?rcare a website-urilor din perspectiva utilizatorilor obi?nui?i.

Testul a luat în considerare numai rezultatele ob?inute de la utilizatori care beneficiaz? de conexiuni la internet broadband. La alc?tuirea clasamentului au contribuit nu mai pu?in de 1.86 miliarde de m?sur?tori individuale, colectate pentru mai mult de 200 website-uri, pe perioada unei luni calendaristice. Rezultatele deloc surprinz?toare dau drept câ?tig?tor deta?at browser-ul Google Chrome 12, versiunea oficial? la momentul desf??ur?rii studiului, cu un timp mediu de înc?rcare a paginilor web de 3,433 secunde (coloana albastr? din grafic).

Google ChromeGoogle Chrome – cel mai rapid web browser din ”lumea real?”

Coda?ii clasamentului sunt Apple Safari 4, cu un timp de înc?rcare mediu de 6,149 secunde ?i Internet Explorer 7, cu un timp mediu de 6,006 secunde.

Timpul de a?teptare m?surat pân? la apari?ia pe ecran a primelor por?iuni din pagina web (coloana verde în tabel), este de aceast? dat? mai redus în cazul lui Firefox 5, cu o medie de 2,18 secunde. Google Chrome 12 urmeaz? la mic? distan?? cu 2,374 secunde, iar Internet Explorer ?i Apple Safari r?mân în coada clasamentului.

Ceea ce d? relevan?? acestui studiu, este faptul c? ia în considerare statistici ob?inute de la utilizatori reali ?i nu m?sur?tori ob?inute în teste de laborator, care nu reflect? întodeauna performan?ele resim?ite de utilizatori.loading...

Adauga un comentariu