Stiri

Google la un pas de disparitie

Publicat: 07 iun. 2011

Ben Elowitz, cofondator al Wetpaint, un site de publicitate online din America, spune c? Facebook ar putea s? scoat? din joc motorul de c?utare al Google printr-o singur? decizie.

La o prim? vedere, acest lucru poate p?rea absurd, îns? ideea li se pare fezabil? ?i celor de la TechCruch.

Google a fost imbatabil pân? în momentul de fa?? pentru algoritmul s?u de c?utare care ofer? o acurate?e ridicat? a rezultatelor c?ut?rii pentru utilizatorul comun.

Ce s-ar întâmpla dac? Facebook ?i-ar face propriul motor de c?utare, în condi?iile în care cunoa?te deja preferin?ele ?i profilurile a 600 de milioane de oameni? Fiecare dintre cei care au un profil pe Facebook ar putea avea un motor de c?utare pe internet complet personalizat.

Ben Elowitz explic? pentru TechCrunch c? datele colectate de c?tre Facebook privind utilizatorii s?i pot ajuta compania s? ?tie ce anume prefer? ace?tia cu o precizie mult mai mare decât Google, ceea ce ar putea s?-i ajute în construirea unui motor de c?utare mai performant.

În ultimele zile, cunoscutul site TechCrunch a realizat o serie de articole în care a pus diferi?i exper?i în media s? arate cum ar putea Facebook s? reprezinte un pericol pentru Google.

În afar? de opina lui Elowitz, TechCrunch a mai publicat o predic?ie în care ar?ta c? încas?rile din publicitate ale Facebook le va dep??i pe cele ale Google.

Astfel, Hussein Fazal, fondatorul unei agen?ii de media care vinde publicitate pentru Facebook, spune pentru TechCrunch c? este imposibil ca Google s? mai de?in? suprema?ia în viitor în ceea ce prive?te încas?rile din publicitate în condi?iile în care Facebook a creat deja o re?ea de 2,5 milioane de site-uri cu trimitere c?tre Facebook fapt ce d? posibilitatea form?rii unei re?ele de publicitate online uria?? ?i care cre?te zilnic.

În 2010, Facebook a încasat din publicitate 1,86 de miliarde de dolari, în timp ce doar pe primul trimestru al acestui an Google a ob?inut, la nivel global, nu mai pu?in de 8,58 de miliarde de dolari din publicitatea online. Veniturile din Statele Unite s-au ridicat la nivelul de 4,01 miliarde de dolari, iar cele din afara Statelor Unite la 4,57 miliarde.

Pe 2011, Facebook ar putea avea un venit din publicitate de 4 miliarde de dolari, îns? rata de cre?tere la Google este mai mic? decât cea pe care o are Facebook.loading...

Adauga un comentariu