Local

Gradinile si curtile blocurilor ar putea deveni proprietatea locatarilor

Publicat: 11 ian. 2017
1
Conform noii Legi a asociatiilor de proprietari, curtile, gradinile blocurilor, fundatiile si caile de acces ar putea deveni proprietatea celor care locuiesc la bloc, conform Legii privind înfiintarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Legea nr. 225/2016, care completeaza si modifica Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, a intrat deja în vigoare si vine cu o abordare a gestiunii locuirii colective, fiind aplicabila tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe constructii, în care exista proprietati individuale reprezentate de locuinte si/sau spatii cu alta destinatie, si cote-parti indivize de proprietate comuna.

Astfel, condominiul este abordat în sensul larg al termenului, fie ca este cazul locuintelor situate în imobile colective, sau este vorba de locuinte individuale situate în curti comune sau alte forme de proprietati concret delimitate.
 

„Sunt stabilite statutul condominiului, conditiile pentru folosinta, modificarea si întretinerea locuintei, normele de conduita în cadrul condominiului, sunt clarificate principiile de stabilire a cotelor de proprietate comuna asupra imobilului si a organizarii condominiului si sunt reglementate conditiile de înfiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari, precum si raporturile dintre administratia publica si asociatiile de proprietari”, dupa cum se specifica in noua lege. 
 
Astfel, pentru fiecare condominiu se întocmeste o carte funciara colectiva si câte o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala, acolo unde acestea nu exista. Înscrierea condominiului se face de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara în circumscriptia caruia se situeaza acesta, la solicitarea oricarui proprietar din condominiu sau a asociatiei de proprietari. 
Adauga un comentariu