National

Guvernul va putea adopta OUG-uri în secret, care vor fi publicate direct în Monitorul Oficial

Publicat: 21 mart. 2022
Guvernul va putea adopta OUG-uri în secret care vor fi publicate direct în Monitorul Oficial

O nouă lege legislativă prevede faptul că Guvernul va putea emite OUG-uri în secret și vor fi publicate direct în Monitorul Oficial. Potrivit noului proiect de act normativ, OUG-urile vor fi date, rapid  în secret și vor fi publicate direct în Monitorul Oficial.

Decizia a fost motivată prin necesitatea adoptării unor soluţii imediate care se impun pentru atingerea adusă binelui și interesului public.

Potrivit proiectului de act normativ, toate actele normative care întrunesc condițiile legate de circumstanţele excepţionale, soluţiile imediate care se impun și atingerea adusă interesului public nu vor mai intra în dezbatere publică, fiind direct adoptate și publicate în Monitorul Oficial. Cele trei condiții însă se regăsesc în toate ordonanțele de urgență, potrivit publicației Național.

Ce prevede noua lege

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, reprezintă cadrul legal prin care se stabilesc regulile procedurale pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul administrației publice centrale și locale, în raporturile stabilite între acestea și cetățeni.

Creșterea calității consultării publice și dezvoltarea implicării societății civile în procesul de luare a deciziilor reprezintă un obiectiv permanent aflat în atenția Guvernului.

Dinamica deosebită a tuturor aspectelor vieții cotidiene din România impune o permanentă actualizare a normelor legale existente, precum și, tot mai accentuat, elaborarea și adoptarea unor noi acte normative care să răspundă cerințelor interesului public.

Noua lege ar trebui să ajute autoritățile să răspundă prompt publicului

Procesul general de luare a deciziilor trebuie să corespundă, în egală măsură, exigențelor implicării societății civile, precum și necesității obiective de a se răspunde, cu promptitudine, interesului public care impune adoptarea unor norme specifice în diverse domenii, în condițiile unui mediu social-politic tensionat la nivel internațional, cu numeroase provocări de securitate în imediata vecinătate a granițelor României.

Pe de altă parte, existența unor situații excepționale, care afectează profund aspectele esențiale ale organizării societății, obligă la adoptarea și aplicarea imediată a prevederilor legale necesare apărării interesului public, în contextul ultimelor evoluții generate de situația de criză majoră în planul relațiilor internaționale.

În mod obiectiv, procesul de adoptare a unor reglementări legale în situații excepționale nu poate fi supus cerințelor aplicabile procedurii obișnuite de asigurare a transparenței decizionale, realitățile impunând adoptarea urgentă a unor norme legale de a căror aplicare depinde stabilitatea și buna funcționare a instituțiilor fundamentale ale statului.

Prevederea ar trebui să oprească întârzierile și blocajele din procesul de luare a deciziilor

Situația extraordinară care necesită intervenția legislativă și a cărei reglementare nu poate fi amânată este determinată în principal de necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure crearea cadrului legal necesar elaborării și adoptării proiectelor de acte normative impuse de situațiile excepționale.

Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență va conduce la întârzieri și blocaje în procesul de luare a deciziilor, cu consecințe deosebit de grave asupra interesului public.

În considerarea faptului că elementele menționate mai sus vizează interesul general public și constituie o situație de urgență, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul I 

La articolul 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 3 decembrie 2013, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:

(13) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situații urgente sau a uneia care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării și anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat.

Articolul III

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Secretariatul General al Guvernului, se vor aproba normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
Adauga un comentariu