National

Iata ce decizi ia Guvernul in sedinta de astazi

Publicat: 19 aug. 2015
1
Astazi, 19 august, la ora 12:00, membrii Guvernului s-au intalnit in cadrul unei sedinte, pe ordinea de zi fiind incluse mai multe proiecte. Este vorba de proiecte trei proiecte de lege, noua proiecte de ordonanta, 50 de proiecte de hotarari si cinci memorandumuri. Iata, mai jos, lista proiectelor incluse pe ordinea de zi a sedintei de Guvern.
Proiecte de lege
1. Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Islanda, pe de alta parte, cu privire la participarea Islandei la indeplinirea in comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de a doua perioada de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnat la Bruxelles, la data 1 aprilie 2015
2. Proiect de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind protectia informatiilor clasificate militare, semnat la Bucuresti la 26 martie 2015
3. Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.178 din 4 noiembrie 1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publice, de avocati si de executori judecatoresti
Proiecte de Ordonanta
1. Proiect de Ordonanta pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale
2. Proiect de Ordonanta pentru aprobarea participarii Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Romana, la Centrul de Excelenta NATO pentru Operatii de Stabilitate
3. Proiect de Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor diplomatice simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor
4. Proiect de Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activitati realizate de Ministerul Afacerilor Interne
5. Proiect de Ordonanta privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”, in perioada 2014-2020
6. Proiect de Ordonanta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
7. Proiect de Ordonanta pentru modificarea alineatului (2) al articolului XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare
8. Proiect de Ordonanta pentru aprobarea platii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea Romaniei de membru al Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabila, IRENA si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
9. Proiect de Ordonanta pentru aprobarea platii contributiilor Ministerului Justitiei la organisme internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
Proiecte de hotarari
1. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si serviciile de care acestia pot beneficia si a Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala, precum si modelul standard al documentelor elaborate de catre acestea
3. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1610/2006
4. Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri 2015-2018
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri 2015-2018
7. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice nationale
8. Proiect de hotarare privind stabilirea unor drepturi banesti pentru expertii care participa la activitatile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil
9. Proiect de hotarare privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militara 0908 Iasi
10.Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Targu – Jiu, trecerea in domeniul privat al statului a unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Targu – Jiu in vederea desfiintarii si scoaterii din inventar a unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0658 Targu – Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instantei de judecata
11.Proiect de hotarare privind trecerea unei constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0456 Bucuresti, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006
12.Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale
13.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are calitate de donator de asistenta tehnica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 723/2010
14.Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului stocurilor minime si aprobarea modului de transpunere a obligatiilor de constituire si mentinere a stocurilor si/sau produse petroliere pe operatori economici in anul 2015
15.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.96/2011
16.Proiect de hotarare pentru completarea mentiunii privind transpunerea normelor europene din Hotararea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera
17.Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2015, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” si titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice” pentru plata titlurilor executorii corespunzatoare celei de-a treia transa aferenta anului 2016
18.Proiect de hotarare pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucuresti la 12 mai 2015 si la Paris la 22 mai 2015, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii scolare din Romania, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003
19.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 6/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautica
20.Proiect de hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national „Autostrada Lugoj-Deva”
21.Proiect de hotarare pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Kuwait cu privire la infiintarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015
22.Proiect de hotarare pentru aprobarea Memorandumului de intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea in domeniul sanatatii, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015
23.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Nationala „Unifarm” S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii
24.Proiect de hotarare privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
25.Proiect de hotarare privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane” – Exploatarea Complexa Stanca-Costesti si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
26.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Nationale si Planul National pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din Romania
27.Proiect de hotarare privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Timis
28.Proiect de hotarare pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
29.Proiect de hotarare privind achizitia a doua studii de prefezabilitate destinate construirii a doua penitenicare
30.Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
31.Proiect de hotarare privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice – Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui – Club Sportiv Scolar Barlad
32.Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzatoare transei a treia aferenta anului 2016
33.Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul National de Statistica pentru plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzatoare transei a treia aferenta anului 2016
34.Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agentia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzatoare primelor trei transe aferente anului 2016
35.Proiect de hotarare privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale
36.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava
37.Proiect de hotarare privind repartizarea pe judete a sumelor necesare pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale
38.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, cu modificarile si completarile ulterioare
39.Proiect de hotarare privind aprobarea stemei comunei Valcele, judetul Covasna
40.Proiect de hotarare privind aprobarea stemei comunei Valcelele, judetul Buzau
41.Proiect de hotarare privind aprobarea stemei comunei Ciorogarla, judetul Ilfov
42.Proiect de hotarare privind aprobarea stemei comunei Vinga, judetul Arad
43.Proiect de hotarare privind aprobarea stemei orasului Pucioasa, judetul Dambovita
44.Proiect de hotarare privind aprobarea stemei comunei Maracineni, judetul Arges
45.Proiect de hotarare privind aprobarea stemei comunei Ormenis, judetul Brasov
46.Proiect de hotarare privind aprobarea stemei comunei Scanteia, judetul Ialomita
47.Proiect de hotarare privind aprobarea stemei comunei Subcetate, judetul Harghita
48.Proiect de hotarare privind aprobarea stemei comunei Copalau, judetul Botosani
49.Proiect de hotarare privind aprobarea stemei comunei Unteni, judetul Botosani
50. Proiect de hotarare privind aprobarea stemei comunelor Criscior si Orastioara de Sus, judetul Hunedoara
Memorandumuri
1. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii Nationale din Republica Elena privind cooperarea in domeniul apararii
2. Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii „Programului de colaborare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria in domeniile invatamantului, stiintei, culturii, mass-media, tineretului si sportului
3. Memorandum cu tema: Organizarea in Romania a celei de a XX-a Adunari Generale a Organizatiei Intraeuropene a Administratiilor Fiscale, in 2016, in contextul obtinerii unui vot favorabil pentru candidatura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la Presedintia organizatiei, pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016
4. Memorandum cu tema: Publicitatea textului in limba romana al Acordului intre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si implementarea masurilor FATCA, semnat la Bucuresti, la data de 28 mai 2015
5. Memorandum cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de Intelegere intre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare din Romania si Fondul pentru Dezvoltarea Stiintei si Tehnologiei din Egipt.
Adauga un comentariu