Economic Local

Ieșenii au vizat mai puține carnete de rentier agricol în acest an, față de anul precedent! Valoarea rentei viagere este cuprinsă între 50 și 100 de euro, la hectar

Publicat: 23 oct. 2021
Terenuri agricole din județul Iași
Ieșenii au vizat carnetele de rentier la APIA, numărul solicitanților fiind mai mic față de cel înregistrat în anul 2020. Renta viageră este cuprinsă între 50 și 100 de euro, la hectar

Ieșenii au vizat la APIA mai puține carnete de rentier agricol în anul 2021, comparativ cu anul precedent. Sumele sunt pentru fiecare hectar arendat sau înstrăinat. Au fost depuse 112 cereri din partea potențialilor beneficiari

Ieșenii care au carnet de rentier agricol și vor să obțină renta viageră au vizat documentele la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). Numărul solicitanților a scăzut în anul 2021, comparativ cu anul precedent. Renta viageră este o sumă care se acordă anual persoanelor care au dobândit calitatea de rentier agricol până la data de 31 decembrie 2009. Este plătită pe durata vieții rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie un acord cu investitorul. Banii pot fi încasați și de moștenitorii rentierului agricol.

În cazul decesului rentierului, renta viageră datorată acestuia poate fi încasată de moștenitori dacă se respectă prevederile Legii 247/2005 care presupun ca aceștia să depună mai multe documente la APIA. Printre acestea se numără carnetul de rentier al defunctului, copie a certificatului de deces, a actului de succesiune sau împuternicire/ declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului.

Rentierii agricoli din Iași pot să încaseze între 50 și 100 de euro, la hectar

În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri sunt returnate în contul Agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 zile de la data limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora, având la bază documentele justificative aferente. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi renta viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului, conform prevederilor legale în vigoare.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul a 100 de euro, pe an, pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. Potrivit APIA Iași, în anul 2020 a fost plătită renta viageră în valoare de 100.000 de lei.

Agricultorii din Iași încasează primii bani de la APIA, pentru anul de cerere 2021

Fermierii ieșeni vor încasa 51.138.374 de lei, primii bani ce reprezintă avansul din subvenții acordat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru cererile depuse în anul 2021. Din numărul total de 18.800 de fermieri care au depus cererile unice de plată în campania din acest an au fost autorizați la plată 1.107 agricultori, care primesc cele 51 de milioane de lei autorizate de specialiștii APIA la începutul acestei săptămâni. Plățile vor continua până la finalul lunii noiembrie 2021. Începând cu 1 decembrie vor intra în conturile beneficiarilor și sumele finale care reprezintă subvențiile acordate de la bugetul de stat și de Uniunea Europeană. Plățile finale se derulează până la jumătatea anului 2021.

Adauga un comentariu