Economic Local

Ieșenii pot accesa ajutoare între 5.000 și 120.000 de euro pe fermă

Publicat: 06 mai 2022
Utilaje pe câmp
Fermierii din Iași cu afaceri afectate de pandemia COVID-19 pot cere ajutoare cuprinse între 5.000 și 120.000 de euro

Ieșenii pot să acceseze ajutoare financiare cuprinse între 5.000 și 120.000 de euro pe fermă. Programul vizează reducerea impactului semnificativ generat de creşterea preţurilor la produsele de bază şi derivatele acestora

Fermierii din Iași afectați de pandemia COVID-19 pot accesa noi ajutoare financiare acordate prin Programul Operaţional Competitivitate, microgranturi şi granturi pentru capital de lucru în valoare de 300 de milioane de euro, destinate IMM-urilor din domeniul agriculturii. Microgranturile acordate din fonduri externe nerambursabile au o valoare de 5.000 de euro, iar în cadrul granturilor pentru capital de lucru pentru IMM-uri, acestea se acordă sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri.

Astfel, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15 la sută din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 de euro. Astfel, microgranturile vor fi în valoare fixă de 5.000 euro, iar beneficiarii sunt: IMM-uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) şi întreprinderi familiale (IF), înfiinţate conform legislaţiei în vigoare.

Ieșenii pot accesa ajutoare financiare pentru salvarea afacerilor

Dacă fermierii din Iași vor să acceseze granturi pentru capital de lucru, suma va fi stabilită în funcţie de cifra de afaceri înregistrată în anul 2019, astfel: 5.000 de euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 13.500 de euro, 15 la sută din cifra de afaceri, fără a depăşi valoarea de 120.000 de euro, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro. Maxim 120.000 de euro se acordă pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro.

Beneficiarii acestor granturi sunt IMM-urile, microîntreprinderile, societăţile agricole, cooperativele agricole, grupurile de producători şi organizaţiile de producători a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19. Programul vizează reducerea impactului semnificativ generat de creşterea preţurilor la produsele de bază şi derivatele acestora, precum şi acordarea de sprijin pentru redresarea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii şi industriei alimentare. Ajutorul COVID-19, acordat pentru prima dată în anul 2021, a a fost pentru fermierii din domeniul agricol, unul dintre cele mai afectate de efectele pandemiei COVID-19.

Ajutorul COVID-19 se acordă și în 2022

Crescătorii de vaci, de porci și de păsări din Iași pot depune la APIA, până pe 12 mai 2022, cererile pentru ajutoarele de stat acordate în schema COVID-19. Bugetul pentru acești beneficiari, la nivel național, este în valoare de 453.899.000 de lei și se asigură din fonduri publice naționale. Pentru sectorul bovine suma ce va fi acordată fermierilor este de 170.250 mii de lei, 167.649 de mii de lei pentru suine și 116.000 mii de lei pentru sectorul avicol. Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la sediul APIA.

Cererile se pot transmite si prin poștă, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis. Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 de euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022. Un alt program destinat sectorului agricol a fost Agro IMM Invest, care a avut succes la Iași. Ieșenii pot accesa ajutoare financiare și prin programul Rural Invest.
Adauga un comentariu