Economic Local

Ieșenii pot plăti taxele și impozitele cu reducere până la finalul lunii iunie. Se aplică penalități pentru întârziere

Publicat: 27 iun. 2020
Ieșenii pot plăti taxele și impozitele locale cu reducere până la finalul lunii, după care se vor percepe penalități de întârziere
Ieșenii pot plăti taxele și impozitele cu reducere, după care se vor aplica penalizări de întârziere

Ieșenii mai au timp până la finalul lunii iunie să plătească taxele și impozitele locale cu o reducere de 5 la sută. Cei care nu respectă termenele de plată vor plăti penalizări pentru întârziere

Ieșenii își pot plăti taxele și impozitele cu reducere până la finalul lunii iunie. Dacă nu respectă termenele, ieșenii vor fi obligați să plătească penalități pentru întârziere. Concret, la 30 iunie 2020 este scadența primului termen de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, dar și a altor taxe locale. Contribuabilii persoane fizice și persoane juridice care fac plata impozitelor până la 30 iunie inclusiv beneficiază de o bonificație de 5 la sută, dacă achită impozitul pe întregul an 2020. „Reamintim că neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1 la sută pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”, au explicat reprezentanții Primăriei Iași.

Reducerea la plata taxelor se aplică persoanelor fizice și juridice

Persoanele fizice și persoanele juridice care figurează în evidența fiscală cu clădiri nerezidențiale nereevaluate în ultimii 5 ani, respectiv 3 ani anteriori anului fiscal de referință au obligația să depună declarațiile fiscale și rapoartele de evaluare până la 30 iunie 2020 inclusiv.

„Neconformarea la această obligație silește organul fiscal să procedeze la determinarea impozitului pe clădiri prin aplicarea unei cote de 2 la sută asupra valorii impozabile, calculate conform legii pentru persoanele fizice, și a unei cote de 5 la sută asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, pentru persoanele juridice”, se arată în regulamentul de plată.

Cum se calculează impozitul pe clădiri din municipiul Iași

De asemenea, în cazul conformării la obligația de depunere a declarațiilor fiscale însoțite de rapoartele de evaluare, impozitul pe clădiri se determină prin aplicarea unei cote de 0,2 la sută asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, în cazul persoanelor fizice. De asemenea, se aplică o cotă de 0,95 la sută asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, în cazul persoanelor juridice. În contextul actual se recomandă în continuare ca plata impozitelor și taxelor locale să se facă online, fie prin Sistemul Național Electronic de Plată Online www.ghiseul.ro, fie de pe site-ul Primăriei Municipiului Iași, meniul Taxe Online.

Toate plățile se pot face online

Orice cereri sau documente pot fi depuse la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv fax (0232.410.266), e-mail (impozite.taxepf@primaria–iasi.ro, în cazul persoanelor fizice, respectiv impozite.taxepj@primaria–iasi.ro, în cazul persoanelor juridice). De asemenea, certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice și persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local pot fi solicitate de contribuabili, cât și comunicate acestora prin platforma e-guvernare https://edirect.e-guvernare.ro.
Aceleași proceduri se fac și în cazul certificatului de atestare fiscală a solicitanților de fonduri externe nerambursabile. Formularele tipizate și declarațiile fiscale pot fi descărcate de pe site-ul Municipiului Iași, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Adauga un comentariu