Economic Local

IMM-urile din Iași pot accesa până la 200.000 de euro dacă aplică în Măsura 3 pentru investiții în afacerile afectate de pandemia de COVID-19

Publicat: 01 dec. 2020
IMM-urile din Iași eligibile în Măsurile 1 și 2 au primit deja suma de 2,2 milioane de euro din cele 22 de milioane de euro ce vor fi acordate în anul 2020
Aplicația pentru Măsura 3 unde se pot înscrie IMM-urile din Iași pentru a accesa fonduri cuprinse între 50.000 și 200.000 de euro pentru investiții

IMM-urile din Iași pot depune cereri de finanțare în Măsura 3, în perioada 3 decembrie 2020, ora 10:00 și 29 ianuarie 2021. Firmele din Iași afectate de pandemia de COVID-19 pot accesa între 50.000 și 200.000 de euro pentru ajutoare de investiții. Bugetul total este de 550 de milioane de euro, cu aportul personal al beneficiarilor. Antreprenorii din Iași care au aplicat în Măsurile 1 și 2 pentru microgranturi și granturi de capital de lucru au încasat de la stat o parte din suma de 22 de milioane de euro ce se acordă celor peste 1.800 de beneficiari

IMM-urile din Iași care vor să aplice în Măsura 3 pot consulta procedura pe site-ul Ministerului Economiei. Aplicanții vor intra în aplicație, pe site-ul granturi.imm.gov.ro, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătura electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), respectând procentul pentru care a obținut punctaj, în maximum 20 de zile de la data primirii. După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic.

IMM-urile din Iași pot obține între 50.000 și 200.000 de euro în cadrul Măsurii 3, până la data de 29 ianuarie 2021

Beneficiarii eligibili declarați admiși vor deschide conturi curente disticte la instituția parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia. Termenul maxim de semnare a contractelor de finanțare este 30 iunie 2021. Antreprenorii din Iași care au aplicat în Măsurile 1 și 2 pentru microgranturi și granturi de capital de lucru au încasat de la stat o parte din suma de 22 de milioane de euro ce se acordă celor peste 1.800 de beneficiari.

Antreprenorii din Iași pot obține bani în cadrul Măsurii 3 și pentru cheltuieli de consultanță

În această sesiune de depunere a proiectelor, IMM-urile din Iași pot obține bani mai mulți pentru consultanți, din fondurile nerambursabile. În noua formă a procedurii se prevăd cheltuieli de consultanță în limita a maximum 10.000 lei, care includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare/ a planului de investiții, plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect). Astfel, se scot de sub acest plafon cheltuielile de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții. Acestea se introduc sub plafonul general de 10 la sută din valoarea cheltuielilor eligibile, alături de alte costuri de consultanță.

Antreprenorii din Iași care vor să obțină banii trebuie să vină cu aportul propriu cu cel puțin 15 la sută

De asemenea, IMM-urile din Iași afectate de pandemia de COVID-19 pot obține banii în cadrul Măsurii 3 pentru extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări de servicii. Banii se mai acordă pentru realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii, reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii. Firma beneficiară trebuie să vină cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15 la sută.

Adauga un comentariu