Stiri si curiozitati

În cât timp se eliberează pașaportul? Află care este termenul de eliberare a pașaportului electronic și a celui temporar

Publicat: 26 apr. 2022
un pașaport de culoare grena
Pașaportul este un document de identitate pentru călători, eliberat de către guvernul țării cetățenilor săi, care certifică identitatea și naționalitatea titularului său.

Te întrebi în cât timp se eliberează pașaportul? Află, în continuare, care este termenul de eliberare a pașaportului simplu electronic și a celui simplu temporar.

Pașaportul este un document de identitate pentru călători, eliberat de către guvernul țării cetățenilor săi, care certifică identitatea și naționalitatea titularului său. Este folosit în scopul călătoriilor internaționale și conține elemente de securitate. În unele țări, pașapoartele au elemente de securitate avansate, cum sunt informațiile biometrice. Pașapoartele standard sunt alcătuite din următoarele informații: numele titularului, locul și data nașterii, fotografia, semnătura și alte informații relevante de identificare.

În cât timp se eliberează pașaportul simplu electronic?

Pașaportul simplu electronic este acel document de călătorie, care se eliberează cetățenilor români, ce îndeplinesc condițiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a cãlãtori în străinătate. Pentru ca cetățenii români să poate solicita eliberarea unui astfel de pașaport, trebuie să aibă atribuit un Cod Numeric Personal (CNP).

Potrivit Direcției Generale de Pașapoarte, termenul de eliberare a pașaportului simplu electronic nu poate depăși: 15 zile lucrătoare (dacă cererile sunt depuse în țară), 45 de zile lucrătoare (dacă cererile sunt depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene), 60 de zile lucrătoare (dacă cererile sunt depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din state terţe în raport cu Uniunea Europeană).

În cazul în care solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în străinătate, dar alege să îl ridice de la unul dintre serviciile publice comunitare de paşapoarte, termenul de eliberare este de 15 zile lucrătoare. În plus, dacă solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în ţară, dar alege să îl ridice de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, termenul de eliberare este, după caz, 45 de zile lucrătoare (pentru ridicarea din state membre ale Uniunii Europene) sau 60 de zile lucrătoare (pentru ridicarea din state terţe în raport cu Uniunea Europeană), conform pasapoarte.mai.gov.ro.

În momentul de față, pașapoartele simple electronice eliberate în țară pot fi ridicate în 5 zile lucrătoare. De reținut este că acest termen poate varia.

un pașaport de culoare grena
Pașaportul este un document de identitate pentru călători, eliberat de către guvernul țării cetățenilor săi, care certifică identitatea și naționalitatea titularului său.

În cât timp se eliberează pașaportul simplu temporar?

Pașaportul simplu temporar este acel pașaport ce se eliberează persoanelor care nu optează pentru un pașaport simplu electronic. Astfel că, se eliberează atunci când: titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict; titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă; titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate; când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte; din motive de sănătate, familiale sau profesionale.

De asemenea, pașaportul simplu temporar este necesar și cetățenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este nevoie să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.

Pașaportul simplu temporar se eliberează în cel mult 15 zile lucrătoare de la momentul depunerii cererii sau în cel mult 3 zile lucrătoare, atunci când este vorba despre o urgență.

un pașaport de culoare grena
Pașaportul simplu temporar este acel pașaport ce se eliberează persoanelor care nu optează pentru un pașaport simplu electronic.Adauga un comentariu