Eveniment-Social

Încep emoțiile pentru candidații din Iași care-și doresc să devină medici! Începând de joi, 8 octombrie 2020, încep înscrierile la examenul de Rezidențiat 2020

Publicat: 07 oct. 2020
Pentru examenul de Rezidențiat 2020, și la Iași, pe 8 octombrie încep înscrierile pentru candidații care doresc să devină medici
În atenția viitorilor medici din Iași! Începând de joi, 8 octombrie 2020, încep înscrierile la examenul de Rezidențiat 2020

Joi, 8 octombrie 2020, încep înscrierile la examenul de Rezidențiat 2020. Acestea se vor derula până la data de 20 octombrie. Dosarele pot fi trimise și prin poștă. Modificarea cea mai importantă este introducerea depunerii dosarului exclusiv prin poștă sau curier, iar pentru candidații care nu vor să trimită copii legalizate de documente, certificarea actelor se poate face la orice Direcție de Sănătate Publică din România

În plină pandemie de COVID-19, și la Iași demarează înscrierile la examenul de Rezidențiat 2020. Acestea încep joi, 8 octombrie, și se vor derula până la data de 20 octombrie. Cea mai importantă schimbare de anul acesta este introducerea depunerii dosarului exclusiv prin poștă sau curier, iar pentru candidații care nu vor să trimită copii legalizate de documente, certificarea actelor se poate face la orice Direcție de Sănătate Publică (DSP) din România. Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Iași este instituția care va găzdui și organiza examenul programat pe 15 noiembrie 2020. În centrul de examinare din Iași sunt așteptați peste 3.000 de candidați. Lista posturilor disponibile va fi publicată AICI: http://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-rezidentiat/.

La Rezidențiat 2020 se prevede că „înscrierile pentru concurs se fac prin Direcțiile de Sănătate Publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie”

La Rezidențiat 2020, Ministerul Sănătății prevede că „înscrierile pentru concurs se fac prin Direcțiile de Sănătate Publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie. Dosarele de concurs vor fi depuse exclusiv prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, în perioada 8-20 octombrie 2020, inclusiv data poștei. Pentru primirea plicurilor cu dosarele de concurs, Direcțiile de Sănătate Publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor asigura permanența în zilele nelucrătoare”.

Dosarul de concurs va conține: cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate; centrul universitar și domeniul pentru care concurează; acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe Internet; copia buletinului, a cărții de identitate sau a pașaportului, copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2020 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, copia legalizată a adeverinței privind promovarea examenului de licență; adeverința (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătății și a fost majorată cu 100 de lei.

Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialiști stabilite de Comisia centrală de Rezidențiat

Testul va consta în 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Departajarea candidaților care au obținut punctajul maxim posibil se face prin susținerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica și bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susținerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 21 noiembrie 2020. Pentru susținerea probei de departajare nu se percepe taxă. Rezidențiatul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai facultăților de Medicină, Medicină dentară și Farmacie, care asigură pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Adauga un comentariu