Local

Înscrierile pentru admiterea elevilor la liceu s-au încheiat! Cum se va face repartizarea la unitățile de învățământ

Publicat: 12 iul. 2022
Înscrierile pentru admiterea elevilor la liceu s-au încheiat Cum se va face repartizarea la unitățile de învățământ
Înscrierile pentru admiterea elevilor la liceu s-au încheiat

Absolvenții claselor a VIII-a au putut completa până luni, 11 iulie, ultimele fișe pentru admiterea la liceu 2022. Elevii ieșeni împreună cu părinții au prezentat lista cu instituțiile de învățământ în care vor să studieze mai departe. Pe data de 4 iulie a început perioada dedicată completării fișelor pentru admiterea la liceu, diriginții de la clasă fiind cei care au fost nevoiți să  supravegheze toată activitatea.

Calendarul admiterii la liceu 2022

După ce fișele de înscriere au fost completate cu atenție, urmează ca astăzi, 12 iulie 2022, să se transmit baza de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului Iași, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată și predarea sau transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean.

Pe data de 13 iulie 2022 va avea loc verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene; transmiterea modificărilor la comisia națională. Mai departe, pe 14 iulie 2022 se va face repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023. În următoarea zi, pe 14 iulie se vor comunica rezultatele candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal, în unitățile de învățământ.

Ultimii pași constă în depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați (15-20 iulie 2022), transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere și rezolvarea de către comisia de admitere județeană a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată în zilele de 21, 22 și 25 iulie 2022.

Criterii de repartiție

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a. Fișele de înscriere vin precompletate de la școală cu toate datele elevului și cu media de admitere deja calculată, plus mediile anilor de gimnaziu și Evaluării Naționale.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: media obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, nota obţinută la proba de limba şi literatura română la Evaluarea Naţională, nota obţinută la proba de matematică la Evaluarea Naţională, nota obţinută la proba de limbă maternă la Evaluarea Naţională, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Admiterea la liceu creează emoții an de an absolvenților de clasa a VIII-a, mai ales în cazul adolescenților care își doresc să fie admiși la liceele de top din Iași.
Adauga un comentariu