Eveniment-Social

Inspectoratul Școlar Județean Iași a făcut precizări pentru candidații la examenul de Definitivat 2020. Cum și ce documente trebuie să depună pentru a participa la această etapă

Publicat: 23 mai 2020
candidati la examenul de definitivat cand depun documente de inscriere la sediul inspectoratului scolar judetean iasi

Inspectoratul Școlar Județean – ISJ Iași a prezentat informații oficiale, necesare candidaților la examenul de Definitivat 2020. Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru Definitivat în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat, precizează Ministerul Educației și Cercetării – MEC.

Oficialii Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași au prezentat informații oficiale, necesare candidaților la examenul de Definitivat 2020. Totul este legat de cum și ce documente trebuie să depună pentru a participa la această etapă.

Ce documente trebuie să depună candidații la examenul de Definitivat 2020

Candidați înscriși la examenul național de Definitivare învățământ sesiunea 2020, care nu au susținut nicio inspecție de Definitivat în anul școlar 2019-2020, vor depune o cerere de recunoaștere, respectiv echivalare a ultimei inspecții susținute în calitate de cadrul didactic calificat. Termenul limită este 28 mai 2020, ora 12:00. Cererile vor fi depuse în format electronic pe adresa definitivat2020@gmail.com sau la sediul ISJ Iași, în intervalul orar 10:00 – 12:00. Evaluarea portofoliului va fi pe 29 mai.

Cine sunt candidații care pot participa la Definitivat, examenul de promovare didactică

Examenul de Definitivat în învățământ este o formă de perfecționare, o etapă importantă în cariera didactică, întrucât este o primă treaptă obligatorie ce deschide drumul spre un parcurs profesional de succes. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului de Definitivat (până anul trecut – n.r.), candidații trebuiau să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru activitatea desfășurată în anul școlar curent, conform Calendarului; media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective și să îndeplinească condițiile privind durata stagiului de practică obligatoriu la catedră, de minimum 1 an școlar.

Pe de altă parte, la Iași, în 2019 au fost 409 candidați care au susținut examenul de Definitivare în învățământ. Disciplinele de la Definitivat cu cei mai mulți candidați înscriși au fost: pentru învățământ preșcolar s-au înscris 94 de candidați, pentru învățământ primar au fost înscriși 83 de candidați, iar la Educație fizică și sport s-au înscris 56 de candidați. La unele discipline s-au înregistrat mai puțini candidați: câte 3 la Chimie, Educație muzicală sau Geografie sau 2 candidați la Filosofie.

După Definitivat, cum se obține gradul didactic II de către personalul didactic cu vechime la catedră

De asemenea, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de cel puțin patru ani de la obținerea Definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe: cel puțin două inspecții școlare, o probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente de metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte.
Adauga un comentariu