Local

Inspectorii de specialitate în gospodărirea apelor de la Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad au sancționat contravențional neregulile  constatate în teren

Publicat: 21 mai 2020

De la începutul anului până în prezent, inspectorii de specialitate în gospodărirea apelor din cadrul Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad au efectuat un număr de 187 controale după cum urmează:

 • 58 la unităţile administrativ teritoriale, privind starea de salubritate a cursurilor de apă;
 • 17 la acumulările din categoriile de importanţă C şi D;
 • 10 la unităţile potenţial poluatoare;
 • 10 la unitățile care efectuează lucrări de extragere a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă sau din terase;
 • 2 la unitățile care au în administrare lucrări de traversare a cursurilor de apă;
 • 12 la unitățile care administrează şi/sau exploatează sisteme de alimentare cu apă şi staţii de epurare în sistem centralizat;
 • 78 alte situații (folosințe subterane, iazuri decantare, depozite deșeuri, halde steril, inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra apelor, controale cu alte autorități, etc.).

„În urma verificărilor efectuate pentru neregulile constatate au fost aplicate un număr de 35 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 200.000 lei.

Inspectorii de specialitate în gospodărirea apelor au verificat modul de aplicare a legislaţiei în vigoare din domeniul gospodăririi calitative şi cantitative a resurselor de apă, unde s-au urmărit următoarele aspecte:

 • Verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă;
 • Acumulări din categoriile de importanţă C şi D;
 • Unităţi potenţial poluatoare;
 • Extragerea agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă și din terase;
 • Alimentări cu apă şi staţii de epurare în sistem centralizat;
 • Lucrări de traversare a cursurilor de apă (podeţe, punţi pietonale, poduri rutiere sau poduri CF).

Administraţia Bazinală de Apă Prut –Bârlad adoptă o atitudine constructivă şi de îndrumare, trasând în fază iniţială măsuri de remediere a neconcordanţelor constatate, urmând ca într-o fază ulterioară, în cazul nerespectării măsurilor trasate, să aplice sancţiuni punitive.”, a transmis Andreea Poernaru, purtător de cuvânt al Administrației Bazinale de Apă Prut – Bârlad.
Adauga un comentariu