Local

Intalnire importanta pentru agricultorii din Iasi

Publicat: 28 apr. 2015
1
Astazi, 28 aprilie, la Prefectura Iasi a avut loc sedinta de informare a autoritatilor publice locale asupra obligatiilor ce decurg din prevederile Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati, care se aplica in agricultura in perioada 2015 – 2020 si Ordinului nr. 620/2015 pentru aprobarea formularului de cerere de plata pentru anul 2015. La intalnire a participat si subprefectul Iasului, Bogdan Abalasi. Incepand cu data de 6 aprilie, s-a declansat Campania de depunere a cererilor unice de plata catre fermieri pentru anul 2015, cu termen final de depunere a cererilor unice de plata pana la data de 15 iunie 2015 (prelungit de la 15 mai 2015). Beneficiarii platilor sunt fermierii activi persoane fizice si/sau persoane juridice care desfasoara o activitate agricola in calitate de utilizatori legali ai suprafetelor de teren agricol si/sau detinatori legali de animale, potrivit legislatiei in vigoare.
Pentru desfasurarea in bune conditii a acestei campanii de depunere a cererilor, APIA Centrul Judetean Iasi a efectuat programarea fermierilor pe zile si ore pentru fiecare Centru Local APIA. De asemenea, este necesar ca primariile sa elibereze adeverintele pentru fermieri conform modelului stabilit prin Ordinul nr. 619/2015 si a copiilor conform cu originalul de pe filele din Registrul Agricol (cap. II b, cap. III), lipsa acestor doua documente ducand la respingerea cererii ca fiind neeligibila. Reprezentantii autoritatilor publice locale au fost instruiti in vederea eliberarii adeverintelor si actelor necesare fermierilor, pentru a se putea accesa intr-o masura cat mai mare aceste fonduri. In cazul concesionarii/inchirierii unei suprafete de pajisti de catre o asociatie de crescatori de animale, beneficiarii platilor sunt membrii asociatiei care asigura incarcatura cu animale pentru suprafata concesionata/inchiriata, iar dovada utilizarii legale a acestor suprafete de pajisti de catre fiecare membru al asociatiei o constituie copia de pe contractul de concesionare/inchiriere si centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare si numarul de animale pe fiecare membru al asociatiei.
Arendatorul, concedentul, locatorul si/sau comodantul nu beneficiaza de plati pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) inchiriat(e) si/sau imprumutate spre folosinta. Sunt eligibile la plata exploatatiile cu suprafata de cel putin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafata de cel putin 0.3 hectare. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0.1 hectare si/sau, dupa caz, sa detina un numar minim de animale. In cazul serelor si solariilor, suprafata minima a exploatatiei trebuie sa fie de de 0.3 ha, iar suprafata minima a parcelelor de 0.1 ha. La depunerea cererii unice de plata fermierul trebuie sa prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legala a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor. Aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere. De asemenea, solicitantul trebuie sa respecte normele de ecoconditionalitate, care cuprind Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) si Cerintele Legale in Materie de Gestionare (SMR), pe toata suprafata fermei.
Adauga un comentariu