Local

Îți cauți un loc de muncă și vrei să lucrezi pentru Primăria Municipiului Iași? Sunt scoase la concurs 7 posturi

Publicat: 24 mai 2022
o imagine cu sediul Primariei Iasi
Ieșenii care sunt în căutarea unui loc de muncă trebuie să știe că Primăria Municipiului Iași face angajări, fiind scoase la concurs 7 posturi, 2 în cadrul Compartimentului Baza de Agrement Ciric și 5 la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu

Ieșenii care sunt în căutarea unui loc de muncă trebuie să știe că Primăria Municipiului Iași face angajări, fiind scoase la concurs 7 posturi, 2 în cadrul Compartimentului Baza de Agrement Ciric și 5 la Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu. Doritorii își vor putea depune dosarele de concurs până în data de 26 mai 2022.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae.

Sunt scoase la concurs 7 posturi de către Primăria Municipiului Iași: Ce criterii trebuie să îndeplinească persoanele care doresc să candideze

Primăria Municipiului Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a mai multor funcții contractuale de execuție, vacante. Astfel, se vor angaja doi muncitori calificați I la Compartimentul Baza de Agrement Ciric, precum și un muncitor calificat I, doi muncitori calificați II și doi muncitor necalificați I în cadrul Compartimentul Personal Auxiliar din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu.

Pentru a aplica pentru postul de muncitor calificat I, doritorii trebuie să fi absolvit studii medii, cu diplomă de Bacalaureat, sau să dețină o diplomă de calificare. De asemenea, trebuie să aibă o experiență minimă de cel puțin 5 ani.

În cazul postului de muncitor calificat II este necesară diploma de Bacalaureat sau o diplomă de calificare. Totodată, persoanele care doresc să candideze pentru acest post trebuie să aibă și minimum 1 an de experiență. Pentru postul de muncitor necalificat I sunt necesare studiile generale absolvite cu diplomă sau adeverință și o vechime minimă de 5 ani.

Persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs și să fi fost nu condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie.

Calendarul după care se va desfășura concursul de angajare

Ieșenii care doresc să ocupe unul dintre aceste posturi își pot depune dosarele de înscriere la concurs până în data de 26.05.2022. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, iar rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, vor fi afișate la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selectarea dosarelor. Concursul va prevedea și o probă practică, care se va desfășura în data de 21 iunie 2022, ora 10.00, la Baza de Agrement Ciric din Str. Aeroportului. Ultima probă a concursului este reprezentată de un interviu, care va fi susținut în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele de la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor se afișează atât la sediul instituției care organizează concursul, cât şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice sau a interviului. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale pentru cele 7 posturi scoase la concurs se vor afişaă la sediul instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor la ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”.
Comentarii
 • Nu va agitati prea tare. Ele sunt date demult neamurilor primarului Chirica.
  Legea obliga institutiile statului ca ele sa posteze anunturile de angajare pe partea de media.

 • Ce naiba mai inseamna si muncitor calificat 1?Calificat in ce ?Brutar,sudor,prelucrator prin aschiere,zidar?Dar muncitor calificat 2?Experienta in ce domeniu?Ce anunt de angajare de rahat.!

 • Posturile astea sunt deja ocupate dragilor, nu pierdeti timpul! Chiar sunteti fraieri necajitilor sa credeti ca Chirica va da o paine fara mita fara pile fara neamuri?

 • Precizare, criteriile sunt urmatoarele:
  1. Craci
  2. Neamuri
  3. Spaga
  4. Echilibru favoruri
  5. MaI rar: unu’ doi care fac munca celorlalti nasparlii

Adauga un comentariu