Economic Local

Latifundiarii din Iași care exploatează peste 50 de hectare de teren agricol mai pot solicita subvenții de la APIA

Publicat: 03 mai 2022
Sediul APIA Iași
Fermierii din Iași mai pot solicita subvenții de la APIA până la 15 mai 2022

Latifundiarii din Iași care exploatează peste 50 de hectare de teren agricol și vor să obțină subvențiile mai pot depune cererile până la 15 mai 2022. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a primit până acum 13.285 de cereri pentru 117.223 hectare

Fermierii din Iași cu peste 50 de hectare de teren agricol mai pot solicita subvențiile de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până la 15 mai 2022, fără penalizări. Până în prezent au fost depuse 13.285 de cereri pentru 117.223 hectare de teren agricol. Începând cu luna martie 2022, APIA a demarat cea mai mare campanie de depunere a cererilor unice de plată. Cererea Unică APIA pentru subvențiile solicitate de către fermierii din Iași, pentru acest an, va putea fi semnată electronic, astfel că agricultorii nu vor mai fi nevoiți să se prezinte la sediul instituției, cum făceau în anii precedenți.

Cei care vor depune cererile după data de 15 mai 2022, până la 1 iunie, vor fi sancționați cu 1 la sută din valoarea subvenției pentru fiecare zi de penalizare. După depunerea documentelor, agricultorii vor fi verificați în teren, iar după această etapă, va începe plata avansului din subvențiile pentru acest an, de pe 16 octombrie 2022. Ca și în anii precedenți, agricultorii se vor înscrie în aplicația IPA online, un program informatic gratuit care îi permite fermierului să completeze electronic cererea unică de plată. În anul 2021 au fost depuse 18.000 de cereri pentru o suprafață de 280.000 de hectare.

Latifundiarii din Iași au solicitat subvenția la motorină

Fermierii din Iași au depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură aferente perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I al anului 2022). Termenul limită de depunere a documentelor a fost 30 aprilie 2022, însă, fiind zi nelucrătoare, s-a decalat până în prima zi lucrătoare, respectiv 2 mai 2022.

Pentru anul 2022, ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1.000 de litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărei valoare unitară este de 1,630 lei/litru. Fermierii din Iași care depun cererile unice la APIA pot solicita și subvenția la motorină. Fermierii au depus peste 500 de cereri de rambursare a cantităților de motorină utilizate în agricultură.

Crescătorii de vaci, porci și păsări mai pot depune cererile în schema COVID

Fermierii din Iași, crescători de vaci, de porci și de păsări pot depune la APIA, până pe data de 12 mai 2022, cererile pentru ajutoarele de stat acordate în schema COVID-19. Bugetul pentru acești beneficiari, la nivel național, este în valoare de 453.899.000 lei și se asigură din fonduri publice naționale. Pentru sectorul bovine suma ce va fi acordată fermierilor este de 170.250 mii lei, 167.649 mii lei pentru suine și 116.000 mii lei pentru sectorul avicol.

Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la sediul APIA. Cererile se pot transmite si prin poștă, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis. Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022. Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIA. Ajutorul COVID-19 a fost acordat și în anul 2021. Latifundiarii din Iași nu pot primi banii după 30 iunie 2022, potrivit APIA, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.
Adauga un comentariu