National

Lege noua pentru TOTI ROMANII cu ARAGAZ. Ce trebuie SA STII, de AZI!

Publicat: 04 oct. 2016
1

Incepand cu data de 1 octombrie, intra in vigoare ordinul ANREprivind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturaleDistribuitorii de gaze vor avea mai multe obligatii fata de consumatori si vor plati despagubiri in cazul in care nu le onoreaza.

Consumatorii de gaze naturale vor avea dreptul la despagubiri in cazul in care nu vor fi informati despre sistarea furnizarii de gaze, despre scaderea presiunii si in cazul in care firma de distributie refuza sa raspunda la sesizari sau la reclamatii. Acestea sunt doar cateva dintre prevederile noului standard de performanta pentru distributia gazelor natural.

Iata, in detaliu, situatiile in care operatorul sistemului de distributie (OSD) trebuie sa informeze consumatorul, si despagubirile pe care trebuie sa le plateasca in cazul in care nu o face

Oprirea sau limitarea neplanificata a distributiei gazului

(1) Atunci cand prestarea serviciului de distributie si de sistem al gazelor naturale este limitata si/sau intrerupta neplanificat, OSD are obligatia de a notifica utilizatorii SD (sistemul de distributie), in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 ore de la momentul limitarii/intreruperii, cu privire la motivul limitarii/intreruperii, data si ora preconizata pentru reluarea prestarii serviciului.

(2) In situatia in care nu este posibila reluarea prestarii serviciului de distributie si de sistem al gazelor naturale la data si ora comunicate initial, OSD are obligatia sa notifice utilizatorii SD, la expirarea fiecarei perioade consecutive de 12 ore de la informarea initiala, asupra evolutiei situatiei, inclusiv asupra oricarei modificari a datei si a orei preconizate pentru reluarea prestarii serviciului.

(3) In cazul in care limitarea si/sau intreruperea neplanificata a prestarii serviciului de distributie si de sistem al gazelor naturale afecteaza un numar mai mic de 100 de utilizatori SD, obligatiile prevazute la alin. (1) si (2) se considera indeplinite prin lipirea de afise la limita de proprietate a acestora.

(4) Pentru situatiile in care limitarea si/sau intreruperea neplanificata a prestarii serviciului de distributie si de sistem al gazelor naturale afecteaza un numar mai mare de 100 de utilizatori SD, OSD are obligatia sa efectueze notificarile prevazute la alin. (1) si (2), prin anunturi publice realizate prin intermediul mass-mediei.

Pentru nerespectarea obligatiei in termenele prevazute la alin. (1) si/sau alin. (2), OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 100 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare ora de intarziere, incepand cu a 13-a ora de la momentul limitarii/intreruperii neplanificate prevazute la alin. (1) si/sau de la informarea initiala, prevazuta la alin. (2).

Incheierea contractului

La cererea scrisa a oricarei persoane fizice sau juridice, care indeplineste conditiile incheierii unui contract de distributie a gazelor naturale, OSD are obligatia sa transmita acesteia documentul in cauza, in vederea semnarii; termenul pentru transmiterea contractului este de maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii si/sau a documentatiei complete, prevazuta in Contractul-cadru de distributie a gazelor naturale.

Pentru nerespectarea termenului OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 11-a zi de la data inregistrarii cererii si/sau a documentatiei complete, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere.

Reducerea presiunii la gaze

(1) OSD are obligatia sa asigure utilizatorilor livrarea cantitatilor de gaze naturale, in punctele de predare-preluare comerciala, la presiunea prevazuta in avizul tehnic deracordare si/sau in contractul de distributie a gazelor naturale.

(2) OSD are obligatia de a raspunde la sesizarile/reclamatiile oricarui utilizator SD, cu privire la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii acestora.

(3) OSD are obligatia sa verifice la fata locului presiunea gazelor naturale, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei.

(4) OSD are obligatia sa notifice utilizatorul SD, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, cu privire la data, ora si locul unde urmeaza sa se efectueze verificarea prevazuta la alin. (3).

Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere.

Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (3) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, incepand cu a 6-a zi lucratoare de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucratoare de intarziere.

Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (4) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a)  o suma fixa in valoare de 20 lei;

b)  suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, incepand cu a 4-a zi lucratoare de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucratoare de intarziere.

Gaze inferioare calitativ

(1)  OSD are obligatia de a raspunde la sesizarile/reclamatiile scrise ale utilizatorilor SD, cu privire la calitatea gazelor naturale, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii acestora.

 Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere.

Nereguli la contor

(1) OSD are obligatia de a raspunde la sesizarile/reclamatiile oricarui utilizator SD, cu privire la masurarea cantitatilor de gaze naturale, in termen de maximum 15 zile de la inregistrarea acesteia.

(2) In situatia in care sesizarea/reclamatia se refera la functionarea sistemului/mijlocului de masurare a gazelor naturale, OSD are obligatia sa verifice la locul de consum functionarea acestuia, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei; la fata locului se verifica, dupa caz, cel putin urmatoarele: etanseitatea imbinarilor, existenta si integritatea sigiliilor OSD, functionarea sistemului/mijlocului de masurare la debitul minim si la debitul maxim al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

(3) OSD are obligatia sa notifice utilizatorul SD, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, cu privire la data si ora cand urmeaza sa se efectueze verificarea prevazuta la alin. (2).

Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere.

Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, incepand cu a 6-a zi lucratoare de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucratoare de intarziere.

Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (3) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, incepand cu a 4-a zi lucratoare de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucratoare de intarziere.

Accesul la sistemul de distributie (SD) a gazelor naturale

(1) La cererea scrisa a oricarui solicitant sau utilizator SD, OSD are obligatia de a raspunde in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia; raspunsul poate fi acordul sau refuzul de acces la SD.

(2) OSD are obligatia de a raspunde la sesizarile/reclamatiile scrise ale oricarui solicitant sau utilizator SD, cu privire la accesul la SD, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii acestora.

Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data inregistrarii cererii de acces, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere.

 Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere.

Racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

(1) La cererea scrisa a oricarui solicitant sau utilizator SD, OSD are obligatia de a raspunde in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia; raspunsul poate fi avizul tehnic de racordare sau refuzul privind racordarea la SD.

(2) OSD are obligatia de a raspunde la sesizarile/reclamatiile scrise ale oricarui solicitant sau utilizator SD, cu privire la racordare la SD, in termen de maximum 20 de zile de la data inregistrarii acestora.

Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data inregistrarii cererii de racordare, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere.

Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 21-a zi de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, dar nu mai mult de 60 de zile de intarziere.

Refacerea terenurilor si/sau bunurilor afectate de lucrari la reteaua de gaze naturale

(1) In situatia in care, in exercitarea dreptului de uz si de servitute pentru executarea lucrarilor necesare in vederea dezvoltarii, reabilitarii, modernizarii, exploatarii si intretinerii sistemelor de distributie a gazelor naturale sau a unei parti componente a acestora, sunt afectate terenuri si/sau bunuri proprietate publica sau proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, OSD are obligatia de a readuce la starea initiala terenurile si/sau bunurile afectate, scrie economica.net.

(2) OSD are obligatia de a raspunde la sesizarile/reclamatiile oricarui solicitant sau utilizator SD, cu privire la refacerea terenurilor si/sau bunurilor afectate de executia unor lucrari la obiectivele SD, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora.

Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, incepand cu a 16-a zi lucratoare de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucratoare de intarziere.

Realizarea obligatiei de plata a compensatiilor datorate 

(1) Realizarea obligatiei de plata a compensatiilor datorate in conformitate cu prezentul standard se efectueaza de catre OSD la cererea indreptatita a solicitantului sau a utilizatorului SD.

(2) Cererea scrisa privind plata compensatiilor poate fi depusa in termen de maximum 60 de zile de la data la care obligatiile OSD devin scadente.

(3) OSD are obligatia de a plati compensatiile datorate in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii, prevazuta la alin. (1).

In cazul in care OSD nu efectueaza plata compensatiilor in termenul prevazut la alin. (3), acesta are obligatia sa plateasca solicitantului:

a) dublul compensatiilor datorate, incepand cu a 31-a zi de la data inregistrarii cererii prevazute la alin. (1);

b) triplul compensatiilor datorate, incepand cu a 61-a zi de la data inregistrarii cererii prevazute la alin. (1).

Inregistrarea sesizarilor/reclamatiilor/solicitarilor privind serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale

(1) Pentru primirea sesizarilor/reclamatiilor/solicitarilor OSD are obligatia sa infiinteze si sa mentina:

a) un birou specializat de informare si relatii cu publicul, prevazut cu registratura la nivelul fiecarei unitati organizatorice apartinand OSD;

b) un serviciu permanent de voce si date, respectiv telefon, fax, posta electronica;

c) o sectiune pe pagina proprie de internet pentru preluarea online a acestora.

(2) OSD are obligatia sa publice pe pagina proprie de internet numarul de telefon, numarul de fax, adresa de e-mail si adresa de corespondenta, pentru preluarea sesizarilor/reclamatiilor/solicitarilor.

(3) In momentul primirii, OSD are obligatia sa inregistreze, cu numar unic, fiecare sesizare/reclamatie/solicitare.

(4) Sesizarile/Reclamatiile/Solicitarile primite de catre OSD dupa incheierea programului de lucru cu publicul se inregistreaza in urmatoarea zi lucratoare.

(5) OSD are obligatia sa transmita solicitantului sau utilizatorului SD numarul de inregistrare prevazut la alin. (3), astfel:

a) pe loc, pentru cele depuse la biroul specializat;

b) in termen de maximum 2 zile lucratoare, pentru cele primite:

(i) online;

(ii) prin posta electronica;

(iii) prin fax;

(iv) prin posta.

Pentru nerespectarea termenului prevazut la alin. (5) lit. b) OSD are obligatia sa plateasca solicitantului urmatoarele compensatii:

a) o suma fixa in valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, incepand cu a 3-a zi lucratoare de la data inregistrarii sesizarii/reclamatiei/solicitarii prevazute la alin. (3), dar nu mai mult de 60 de zile lucratoare de intarziere.

Adauga un comentariu