Eveniment-Social

Liceul Tehnologic „Petru Poni”, beneficiarul unei finanțări prin programul Erasmus+, pentru proiectul „Experiențe europene pentru prevenirea abandonului școlar”

Publicat: 21 iul. 2021
Proiectul „Experiențe europene pentru prevenirea abandonului școlar” beneficiază de finanțare europeană de 30 650 euro prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1. Proiectul a fost aprobat încă din anul 2019, dar abia în această perioadă implementarea sa a devenit o realitate.

Liceul Tehnologic „Petru Poni” este beneficiarul unei finanțări prin programul Erasmus+, pentru proiectul „Experiențe europene pentru prevenirea abandonului școlar”, în valoare de 30650 euro, pentru valorificarea practicilor europene în domeniul managementului clasei, reducerii absenteismului școlar și creșterii motivației elevilor pentru învățare.

Proiectul „Experiențe europene pentru prevenirea abandonului școlar” beneficiază de finanțare europeană de 30 650 euro prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1. Proiectul a fost aprobat încă din anul 2019, dar abia în această perioadă implementarea sa a devenit o realitate.

În scopul atingerii obiectivelor propuse, 13 cadre didactice ale liceului, grupate în 3 fluxuri de mobilități, vor participa la cursuri de formare în Spania și Norvegia. Proiectul își propune să răspundă nevoii de diversificare a metodelor de lucru cu elevii care se află în risc de abandon școlar. Profesorii participanți vor avea posibilitatea de a-și însuși strategii didactice care să conducă la o învățare activă, centrată pe elev, de consiliere a elevilor cu risc de abandon și, nu în ultimul rând, să fie parte al unui schimb de experiență și bune practici.

În săptămâna 12-18 iulie 2021 s-a derulat cel de-al doilea flux al proiectului, în Barcelona, unde 4 cadre didactice ale liceului au participat la cursul de formare „Practical Approaches to Early School Dropout Prevention”, propus de NGO Motivated Learning for Everyone. Cursul a oferit posibilitatea participanților de a prezenta, discuta și căuta soluții pentru creșterea motivației de învățare a elevilor. S-au prezentat exerciții de creștere a nivelului stimei de sine, strategii și metode care pot preveni abandonarea timpurie a școlii, care pot fi un sprijin în rezolvarea conflictelor. Activitățile s-au orientat pragmatic și eficient către nevoile școlii actuale de a crește interesul elevilor pentru participare la cursuri, implicare în activități școlare și extrașcolare, motivare și implicare în alegerea traiectoriei profesionale.

Ultimul flux se va derula în Norvegia, unde alte 5 cadre didactice ale școlii vor avea posibilitatea să beneficieze de experiența europeană în domeniul managementului clasei și al prevenirii abandonului școlar. Proiectul se aliniază măsurilor luate de autoritățile locale și naționale în vederea susținerii educației în contextul actual și contribuie la realizarea obiectivelor strategice în domeniu.

Adauga un comentariu