Eveniment-Social

Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași, amplă campanie de informare privind oferta educațională a școlii pentru anul școlar 2021-2022

Publicat: 22 apr. 2021
Liceul Teoretic Petru Poni Iași
Liceul Teoretic Petru Poni Iași

Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași – amplă campanie de informare a elevilor/părinților, dar și a diriginților de la clasele a VIII-a, privind oferta educațională a școlii pentru anul școlar 2021-2022. La sfârșitul clasei a VIII-a, absolvenții trebuie să opteze pentru înscrierea la unul dintre liceele din județul Iași. Întrucât rețeaua școlară oferă o largă varietate de profiluri și specializări/calificări profesionale, Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași a inițiat în perioada 19-23 aprilie 2021 o amplă campanie de informare a elevilor/părinților, dar și a profesorilor diriginți de la clasele a VIII-a, privind oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022.

Această activitate a urmărit ca aceștia să cunoască specificul, finalitățile și oportunitățile de dezvoltare profesională a elevilor care optează pentru calificările din oferta școlii. Liceul Tehnologic ”Petru Poni” este o unitate de învățământ cu tradiție în formarea profesională pentru calificări profesionale din domeniile Chimie industriale sau  Prelucrarea lemnului, dar în același timp are și deschidere față de noile solicitări de pe piața muncii pentru personal calificat din domeniile Industrie alimentară sau Protecția mediului. În acest context, activitatea a urmărit mediatizarea progreselor si performanțelor școlii, prilej cu care au fost prezentate îmbunătățirile substanțiale ale bazei materiale și umane ale unității de învățământ, țintele și prioritățile cu deschidere față de aspectele esențiale ale pieței muncii într-o dinamică continuă, cu scopul de a atrage elevi cu nivel de pregătire din ce în ce mai ridicat, pentru a răspunde cât mai bine la exigențele actuale.

Astfel, au fost fost prezentate calificările profesionale din oferta școlii pentru clasa a IX-a liceul tehnologic, învățămământ zi (Tehnician ecolog și protecția calității mediului, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician designer mobilă și amenajări interioare, Tehnician chimist de laborator), învățământ seral (Tehnician ecolog și protecția calității mediului) sau cele pentru învățământ profesional (Operator in industria de medicamente și produse cosmetice, Brutar-patiser – preparator produse făinoase, Preparator produse din carne și produse din pește), precum și oportunitățile pentru elevii înscriși la învățământul profesional și tehnic, care fie că se pot angaja imediat după absolvire la agenții economici parteneri ai școlii, fie că își continuă studiile.

În același timp însă, au fost prezentate și condițiile deosebite pe care le oferă școala prin cămin și cantină, pentru elevii care sunt din mediul rural, precum și diversitatea activităților educative școlare și extrașcolare organizate de școală. Activitatea de popularizare a ofertei educaționale a școlii pentru anul școlar 2021-2022 s-a bucurat de un real succes, dovadă fiind cele 37 de școli (atât din municipiul Iași, cât și din județ) care au participat la întâlnirile organizate online, pe Zoom, în perioada 19-23 aprilie 2021.

Adauga un comentariu