Local

Lista beneficiarilor de venit minim garantat de la Primăria Iași. Ca să primească banii, trebuie să muncească în folosul comunității

Publicat: 24 ian. 2022
Sediul Direcției de Asistență Socială Iași
Beneficiari care primesc ajutor social vor fi nevoiți să muncească în folosul comunității pentru a beneficia de acest ajutor

Familiile și persoanele singure care beneficiază de venit minim garantat (VMG) trebuie să presteze și un număr de ore de muncă în folosul comunității. Număr de ore stabilit în funcție de numărul de membri ai familiei

Familiile și persoanele singure din Iași ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat au dreptul la ajutor social. Ajutorul se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia. Toți cei care beneficiază de acest tip de ajutor trebuie să presteze și un anumit număr de ore de muncă în folosul comunității. Lista cu instituțiile la care acești beneficiari urmează să fie repartizați a fost afișată printr-un proiect de hotărâre.

„Beneficiarii venitului minim garantat vor fi repartizați la următoarele instituții, servicii și compartimente din cadrul Primăriei Iași: SC Salubris SA; SC Servicii Publice Municipale SA; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția de Asistență Socială Iași și unitățile din subordine; organizații nonguvernamentale, partenere în programele sociale ale municipalității și alte instituții, pe bază de contract, la solicitarea acestora“, se arată în proiectul de hotărâre privind Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2022.

În anul 2020, pentru asistații sociali, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Fiscală (AJPIS) Iași a plătit peste 17 milioane de lei.

Câți beneficiari există în Iași și cât trebuie să muncească fiecare

Conform rapoartelor întocmite până acum, în Iași există 81 de beneficiari considerați apți de muncă. Dintre aceștia, 52 de beneficiari de venit minim garantat efectuează lunar un număr de ore de muncă în folosul comunității. Acest număr de ore de muncă este stabilit după un anumit model.

”10 ore pentru persoană singură; 17 ore pentru o familie compusă din 2 membri; 24 de ore pentru o familie cu 3 membri; pentru o familie compusă din 4 persoane trebuie 30 de ore de muncă, iar pentru o familie cu 5 membri, 40 de ore“, a mai fost precizat în hotărâre.

Fiecare beneficiar va fi evaluat în funcție de pregătirea sa profesională și starea de sănătate pentru a avea acces pe piața muncii calificate. Nivelul de pregătire al majorității beneficiarilor de venit minim garantat este de muncitor necalificat. În ceea ce privește instituțiile care vor primi acești beneficiari, ele sunt obligate să le asigure instructaj privind securitatea muncii.

De asemenea, aceste instituții trebuie să țină evidența efectuării orelor de muncă și să întocmească situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social. De asemenea, ieșenii care au venituri mici pot beneficia de ajutoare pentru încălzire.

Beneficiarii de ajutor social pot presta următoarele activități

În cadrul instituțiilor aprobate de Primăria Municipiului Iași, beneficiarii pot presta un număr limitat de activități.

”Tipurile de activități ce pot fi prestate, în funcție de specificul fiecărei instituții/ unități sunt următoarele: întreținere/ curățenie spații cu destinația de birouri, curățenie stradală, a căilor de acces a locurilor de joacă, întreținerea spațiilor verzi, plantări de arbori și arbuști, salubrizarea piețelor, târgurilor, oboarelor, lucrări de decolmatare a șanțurilor/ deszăpezire etc.“, se arată în proiectul de hotărâre.

Este important de precizat că nivelurile de venituri minime garantate sunt următoarele: o persoană singură poate obține 142 de lei, o familie formată din două persoane va obține 255 de lei, 357 de lei va obține o familie compusă din trei membri. Totodată, o familie care are în componență 4 membri poate obține 442 de lei, iar pentru familiile cu 5 membri, suma este de 527 de lei.

Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se mărește cu 0,073 x ISR (indicator social de referință = 500 lei). Mai multe detalii despre acordarea acestui ajutor social pot fi găsite pe site-ul Direcției de Asistență Socială (DAS) Iași. Proiectul va fi analizat în ședința de Consiliu local de pe data de 28.01.2022.
Adauga un comentariu