Eveniment-Social

MEC face precizari privind cumulul de functii si plata cu ora a profesorilor universitari

Publicat: 11 apr. 2002
a:3:{s:7:"site_id";i:1;s:6:"old_id";i:32263;s:8:"site_url";s:10:"www.bzi.ro";}

Directia Generala Buget-Finante din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC) a trimis universitatilor iesene o nota care cuprinde normele metodologice pentru aplicarea Statutului personalului didactic in invatamantul superior. Trebuie mentionat faptul ca aceste norme sunt aprobate prin Ordinul MEC numarul 3343/2002. Potrivit articolului 1 din normele metodologice, salariile personalului didactic sunt compuse din salariile de baza, stabilite conform coeficientilor de ierarhizare prevazuti in Legea nr. 662/2001 de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 8/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dintr-o parte variabila constand din adaosuri, sporuri si alte drepturi salariale rezultate din lege. Conform articolului 3 al normelor, sporurile, adaosurile si indemnizatiile se calculeaza la salariile stabilite conform Legii nr. 662/2001 de aprobare a OU nr. 8/2000. Acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, se insumeaza si se includ in salariul de baza, cu exceptiile prevazute de lege. In aceeasi nota trimisa de MEC, sunt incluse si o serie de precizari privind cumulul de functii si plata cu ora in invatamantul superior. Conform acestora, posturile didactice ramase vacante, rezervate sau temporar vacante, precum si activitatile care nu se pot norma in posturi, pot fi suplinite prin cumul sau plata cu ora. Posturile care pot fi suplinite prin cumul sunt cele de profesor universitar, conferentiar, lector (sef de lucrari) si de asistent universitar, exceptie facand posturile de preparator universitar. Totodata, cadrele didactice care beneficiaza de concediu fara plata de un an universitar, de concediile platite, precum si de concediul pentru creseterea copilului in varsta de pana la doi ani, nu pot functiona prin cumul. La plata cu ora vor fi incluse activitatile de curs, seminar, lucrari practice, laborator, proiecte de an, indrumare, de licenta sau de absolvire. Orele de curs efectuate la plata cu ora de persoana care indeplineste conditiile de ocupare a postului se platesc la salariul functiei didactice indeplinite prin plata cu ora, corespunzator vechimii recunoscute in invatamant persoanei respective. De aceste prevederi nu vor benefica cadrele didactice asociate din afara invatamantului si cadrele didactice pensionate.
Marius HALCIUG

Adauga un comentariu