National

Medicii sunt obligati sa prescrie retete in sistem electronic din 1 ianuarie 2013

Publicat: 29 dec. 2012
1

Reteta electronica va fi obligatorie din 1 ianuarie 2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) nominalizând, vineri, comisia care va supraveghea derularea programului, aceasta fiind condusa de medicul sef al CNAS, Marius Filip.
Din Comisia de Supraveghere si Suport a Prescriptiei Electronice fac parte Adrian Cazachevici, consilier la Directia Sisteme Informatice, Lucian Medves, director la Directia Sisteme Informatice, si Anca Alexandrescu, consilier la Directia Control Monitorizare.
„Casa Nationala de Asigurari de Sanatate informeaza atât publicul, cât si furnizorii de servicii medicale, de medicamente si dispozitive medicale ca, de la 1 ianuarie 2013, prescriptia electronica (PE) va fi utilizata în exclusivitate, atât în format online, cât si offline la cabinet si offline la domiciliu”, a declarat Marius Filip.
Medicul sef al CNAS a precizat ca tratamentul înscris pe formularele cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala (formularele autocopiante) va fi eliberat numai daca are data prescrierii pâna în 31 decembrie inclusiv. Orice înscris de acest tip cu o data ulterioara nu va fi validat la plata pentru farmacii.
Potrivit legislatiei, toti furnizorii de servicii medicale trebuie sa se alinieze cerintelor tehnice pentru implementarea prescrierii electronice pâna la 31 decembrie 2012. Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala atrage raspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispozitiile legale.
CNAS si casele judetene de asigurari de sanatate au stabilit un serviciu de permanenta, ca suport suplimentar pentru perioada 29 decembrie 2012 – 3 ianuarie 2013. Numerele de telefon si adresele de email ale persoanelor care vor asigura permanenta pentru suport vor fi afisate pe site-urile caselor de asigurari de sanatate.
Potrivit lui Filip, termenul de aplicare a prevederilor Hotarârii Guvernului pentru aprobarea Contractului-cadru s-a prelungit pâna la data de 28 februarie 2013, dar acest lucru nu afecteaza utilizarea în exclusivitate a PE, online sau offline, de la 1 ianuarie 2013.
În perioada 29 decembrie – 3 ianuarie 2013, toti prescriptorii, în special spitalele si medicii de familie, trebuie sa preia în sistem propriu un calup suficient de mare de serii si numere de PE (instalate si disponibile pentru prescriere) si sa aiba un numar suficient de mare de prescriptii electronice pretiparite offline la domiciliu (acoperitor pentru consumul mediu lunar), pentru a putea asigura continuitatea prescrierii chiar si în situatii limita, cum ar fi o pana de curent sau lipsa conexiunii la internet.
În cazul în care nu exista conexiune internet, spitalele vor elibera PE si pe formulare pretiparite offline la domiciliu.
Prescriptiile electronice offline la cabinet sau offline la domiciliu sunt valabile pentru eliberare ca si cele online. Farmaciile sunt obligate sa elibereze medicatia de pe orice varianta a prescriptiei electronice.
În 27 decembrie 2012, la ora 18.00, în sistem erau 6.373.735 de retete prescrise si validate, dintre care 6.269.760 online, 100.889 offline la cabinet si 3.086 offline la domiciliu.

Adauga un comentariu