Actualitate

MINUTA CCR: Viorica Dancila NU este obligata sa se prezinte in Parlament pentru restructurarea Guvernului

Publicat: 19 sept. 2019

Curtea Constitutionala nu a transmis oficial ca Viorica Dancila este obligata sa se prezinte in Parlament pentru restructurarea Guvernului, asa cum s-a vehiculat in presa. In minuta CCR nu apare nicio informatie despre necesitatea prezentarii Guvernului Dancila pentru un vot de validare in Parlament. 

MINUTA CCR conflict premier – presedinte:
I. In ziua de 18 septembrie 2019, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii, urmatoarele obiectii de neconstitutionalitate:
A. Obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.28 din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si a legii in ansamblul sau, obiectie formulata de 68 de deputati apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Liberal;

Premierul Viorica Dancila: ''Decizia CCR spune astazi intregii tari ca presedintele Iohannis a incalcat Constitutia''

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.I pct.28 din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si legea in ansamblul sau sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica Presedintelui Romaniei.

B. Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul ordinii si sigurantei publice, obiectie formulata de 94 de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvati Romania si Partidului National Liberal;
In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art.II pct.8 [cu referire la art.321 alin.(5), art.322 alin.(1) lit.a) si b), art.323 alin.(1) lit.a) si alin.(2), art.324 alin.(1) lit.a) si b), art.329 alin.(2) si (4) si art.3212 din Legea nr.218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane], art.II pct.16 [cu referire la art.392 alin.(1) lit.b) si alin.(2) lit.a) din Legea nr.218/2002], si art.III pct. 4 [cu referire la art.271 alin.(5), art.272 alin.(1) lit.a) si b), art.273 alin.(1) lit.a) si alin.(2) si art.274 alin.(1) lit.a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane] si cu majoritate de voturi in ceea ce priveste art.II pct.12 (cu referire la art.351 din Legea nr.218/2002) din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice:

a respins obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.II pct.8 [cu referire la art.321 alin.(5), art.322 alin.(1) lit.a) si b), art. 323 alin.(1) lit.a) si alin.(2), art.324 alin.(1) lit.a) si b), art.329 alin.(2) si (4) si art.3212 din Legea nr.218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane], art.II pct.12 (cu referire la art.351 din Legea nr.218/2002), art.II pct.16 [cu referire la art.392 alin.(1) lit.b) si alin.(2) lit.a) din Legea nr.218/2002], si art.III pct. 4 [cu referire la art.271 alin.(5), art.272 alin.(1) lit.a) si b), art.273 alin.(1) lit.a) si alin.(2) si art.274 alin.(1) lit.a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane] din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica Presedintelui Romaniei.

C. Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, obiectie formulata de Presedintele Romaniei;
In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a respins obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor este constitutionala in raport cu criticile formulate.
Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica Presedintelui Romaniei.

II. In aceeasi zi, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul dispozitiilor art.146 lit.e) din Constitutie si ale art.11 alin.(1) pct.A lit.e), precum si ale art.34, art.35 si art.36 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre primul-ministru, pe de o parte si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, cerere formulata de primul-ministru.
In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi cu privire la pct.1,2 si 3 si cu unanimitate cu privire la pct.4, a decis:

1. Admite cererea si constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre primul-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, determinat de refuzul revocarii unor ministri, la propunerea primului-ministru, potrivit art.85 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si de refuzul tacit al Presedintelui Romaniei de a numi ministri interimari, la propunerea primului-ministru, potrivit art.107 alin.(3) din Constitutia Romaniei, republicata.

2. Presedintele Romaniei urmeaza sa emita de indata decretele de revocare a ministrilor, solicitate de primul-ministru prin adresele nr.5/5321 si nr.5/5324 din 26 august 2019, precum si decretele de desemnare a ministrilor interimari propusi prin adresele nr.5/5362, nr.5/5363 si nr.5/5364 din 27 august 2019;
3. Presedintele Romaniei urmeaza sa raspunda, de indata, in scris si motivat, cu privire la refuzul propunerilor de numire in functia de ministru titular, inaintate de primul-ministru prin adresele nr.5/5321, nr.5/5322, nr.5/5323, nr.5/5324, nr.5/5325 din 26 august 2019.

4. Constata ca nu exista conflict juridic de natura constitutionala intre primul-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, generat de refuzul Presedintelui de a numi ministrii titulari propusi de primul-ministru prin adresele nr.5/5321, nr.5/5322, nr.5/5323, nr.5/5324 si nr.5/5325 din 26 august 2019. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, primului-ministru si Presedintelui Romaniei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

III. Cu privire la sesizarile de neconstitutionalitate referitoare la:
– Legea pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, obiec-tie formulata de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal si Uniunii Salvati Romania;
– Legea privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului, obiectie formulata de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal si Uniunii Salvati Romania;

– Legea privind modificarea si completarea articolului 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, obiectie for-mulata de senatori apartinand Grupurilor parlamentare ale Partidului Nati-onal Liberal si Uniunii Salvati Romania;
– Hotararea Parlamentului Romaniei nr.17/2019 pentru numirea unui vice-presedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, membru in Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Regle-mentare in Domeniul Energiei, sesizare formulata de Grupul parlamentar al Uniunii Salvati Romania din Camera Deputatilor, Curtea Constitutionala a dispus amanarea dezbaterilor, pentru data de 9 octombrie 2019.
– Argumentele retinute in motivarea solutiilor pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziilor, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.loading...

Adauga un comentariu
Anunturi bzi.ro Adauga anunt gratuit