Eveniment-Social

Momentul de aniversare a celei mai vechi instituții românești de învățământ superior. Romfilatelia a marcat cei 160 de ani de existență a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Publicat: 10 nov. 2020
Universitatea
Romfilatelia a marcat momentul de aniversare a celei mai vechi instituții românești de învățământ superior prin emisiunea de mărci poștale Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 160 de ani, printr-o serie de timbre speciale

Romfilatelia a marcat aniversarea celei mai vechi instituții românești de învățământ superior prin emisiunea de mărci poștale și timbre sub egida „Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, 160 de ani”, care a intrat în circulație. Pe timbrele emisiunii, ambele cu valoarea nominală de 8.50 lei, este ilustrat Palatul Universității, edificat între 1893 și 1897, extins ulterior după planurile arhitectului Louis Blanc. Alături de edificiu, pe mărcile poștale se mai regăsesc portretele lui Gheorghe Asachi (1788-1869) și Alexandru Ioan Cuza (1820-1873), precum și sigla actuală a Universității

Romfilatelia este un alt partener important care a marcat aniversarea celei mai vechi instituții românești de învățământ superior prin emisiunea de mărci poștale și timbre sub egida „Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, 160 de ani”, care a intrat în circulație. Pe timbrele emisiunii, ambele cu valoarea nominală de 8.50 lei, este ilustrat Palatul Universității, edificat între 1893 și 1897, extins ulterior după planurile arhitectului Louis Blanc. Alături de edificiu, pe mărcile poștale se mai regăsesc portretele lui Gheorghe Asachi (1788-1869) și Alexandru Ioan Cuza (1820-1873), precum și sigla actuală a Universității

Istoria învățământului românesc din Moldova înscrie între filele ei câteva repere de referință

După fondarea Academiei Domnești, Limba română înlocuiește latina, ca limbă de predare a cursurilor. Cel mai important moment istoric al învățământului moldav îl reprezintă însă apariția Academiei Mihăilene, creată în anul 1835 de către cărturarul Gheorghe Asachi, cu sprijinul nemijlocit al domnitorului Mihail Sturdza. Funcționarea acestei Academii, în care s-au înființat primele facultăți de Drept și Filosofie, dar în mod deosebit transformările profunde survenite la nivel politic (Unirea Principatelor Române din 1859), au pregătit fondarea la Iași a primei Universități din România, în anul 1860 (Universitatea din București a fost fondată în anul 1864).
Preluând corpul profesoral, programele și experiența Academiei Mihăilene, Universitatea din Iași, inaugurată la 26 octombrie 1860, a preluat numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, factor decisiv în înființarea instituției și diriguitorul marilor reforme care au pus bazele Statului român modern.

Marea reorganizare din anul 1937

Universitatea s-a înscris, după înființare, într-o continuă schimbare, în deplină armonie cu evoluția societății și culturii române. Pornind inițial cu doar trei facultăți: Filosofie, Drept și Teologie, Universitatea a inclus mai apoi facultățile de Litere și Filosofie, Științe fizice, matematice și naturale, Drept și Medicină. După Marea Unire din 1918, cerințele societății românești, influențate de progresul european, au favorizat abordarea unor noi domenii: Medicină și Farmacie, Agricultură, Electrotehnică și Chimie tehnologică, ajungându-se la o reorganizare în anul 1937, în urma căreia ia naștere Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași.

În perioada interbelică, Universitatea din Iași se înscria în lista instituțiilor europene de același rang

Adaptându-se cererilor sistemului de învățământ comunist, structura organizatorică a anilor 1968-1969 includea 8 facultăți: Matematică-Mecanică, Fizică, Chimie, Biologie-Geografie, Drept, Filologie, Istorie-Filosofie, Economie (în anul 1974 Facultatea de Chimie a fost transferată la Institutul Politehnic). După 1989, structura organizatorică, programa de studii, autonomia universitară și libertatea decizională au făcut ca Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” să fie una din cele mai performante universități din România, standard pentru excelență în cercetare și flexibilitate didactică. În acest context onorant, Romfilatelia mulțumește Universității „Alexandru Ioan Cuza”, prof. univ. dr. Tudorel Toader – rector, Arhivelor Naționale ale României – Serviciul Județean Iași pentru sprijinul documentar și fotografic acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale. Emisiunea de mărci poștale „Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, 160 de ani” este disponibilă în magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul on-line: http://romfilatelia.ro/store/.

Comentarii
  • Ar fi onorant pentru ROMLILATELIA sa „scoata” 2-3 timbre comemorative cu conacul si, capela de la MIRCESTI, precum si cu figura marelui VASILE ALECSANDRI !

  • Ar fi onorant pentru ROMFILATELIA sa „scoata” 2-3 timbre comemorative cu conacul si, capela de la MIRCESTI, precum si cu figura marelui VASILE ALECSANDRI !

Adauga un comentariu