Local

Noi restricţii în municipiul Iaşi începând din această noapte! Decizie luată de CJSU pentru tot oraşul. Se intră în scenariul galben – DOCUMENT

Publicat: 23 sept. 2021
scenariu galben

Este oficial! Având în vedere faptul că în municipiul Iaşi, rata de incidenta cumulată a cazurilor de SARS CoV-2 în ultimele 14 zile este de 2,15, de dispun următoarele 14 zile, începând cu ora 00.00 a zile de 24.09.2021 până la ora 24.00 a zilei de 07.10.2021 următoarele măsuri:

– organizarea competiţiilor sportive în spaţiile închise sau deschise este permisă cu participarea spectatorilor până la 50 la sută din capacitatea maximă a spaţiului.

– organizarea şi desfăşurarea în interior a activitatilo cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/ sau concerte este permisă participarea publicului până la 70 la sută din capacitatea maximă.

– organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive în sunt permise numai dacă ocupaţii unei maşini sunt membrii aceleaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane.

– activităţile de organizare şi desfăşurare în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor public şi priviate sunt permise cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori.

– activităţile recreative şi sportive desfăşurate i naer liber sunt permise cu participarea a 30 de persoane care nu locuiesc împreună.

– activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă în interalul orar 05.00 – 2.00 fără a depăşi 70 la sută din capacitatea maximă a spaţiului.

Municipiul Iași: incidența COVID-19 a depășit 2 la mie  

Municipiul Iași a depășit incidența de 2 la mia de locuitori (2,15). În această situație, din ordinul prefectului, s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași într-o ședință extraordinară și conform legislației în vigoare, s-a luat o hotărâre prin care în municipiul Iași se aplică o serie de măsuri sanitare preventive care au drept scop diminuarea răspândirii virusului în comunitate.

Între măsurile care se vor aplica începând de mâine în municipiul Iași timp de două săptămâni (mai precis, de pe 24 septembrie până pe 07 octombrie 2021) se numără:

 1. organizarea competițiilor sportive în spaţiile închise sau deschise este permisă cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. (*)

 1. 2. organizarea și desfășurarea în interior a activităților cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie.
 2. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. (*)
 3. activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie. (*).
 4. activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună.

6.1 organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior este permisă cu respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea numărului de persoane în exterior şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;

6.2 organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanţi de maximum 300 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană este permisă doar în cazurile specificate conform textului cu asterisc (*).
6.3
organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) este permisă  până la capacitatea maximă a spaţiului în exterior cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă se respectă condițiile specificate conform textului cu asterisc (*);

6.4 organizarea de evenimente private aferente meselor festive până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior este permisă numai pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană.

7.1 organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi este permisă cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică.

7.2 organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi cu un număr de participanţi mai mare de 250 de persoane în interior şi mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, este permisă doar dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

8.1 organizarea de conferinţe este permisă cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică.

8.2 organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi mai mare de 300 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, este permisă doar dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

 1. organizarea de mitinguri şi demonstraţii, în condiţiile Legii nr. 60/1991 este permisă cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane cu respectarea următoarelor măsuri:
 2. a) purtarea măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura de către toţi participanţii;
 3. b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
 4. c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
 5. d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
 6. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
 7. activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă în intervalul orar 5.oo – 2.oo fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 8. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului.
 9. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.oo – 2.oo dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare

Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

În ultimele zile numărul de cazuri pozitive cu COVID-19 a crescut îngrijorător și, din păcate, am reintrat într-o spirală periculoasă. Numărul mare de infectați înseamnă și prea multe cazuri grave care ajung în același timp la spital.

Recomandarea mea este să nu lăsăm prea ușor garda jos și să ne păzim respectând regulile sanitare preventive, iar cei care nu s-au vaccinat încă, să ia în considerare să o facă în aceste zile”, a declarat Marian Grigoraş, prefectul judeţului Iaşi.

Lista măsurilor adoptate de CJSU Iași

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 241/17.06.2021 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 23.09.2021;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri   pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor la 14 zile la nivelul județului Iași prezentată de Direcția de Sănătate Publică Iași;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 932/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID -19, modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 990/2021, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Având în vedere că în municipiul Iași, rata de incidența cumulată a cazurilor de SARS CoV-2 în ultimile 14 zile este 2,15, se dispun pentru următoarele 14 zile, începând cu ora 00:00 a zilei de 24.09.2021 până la ora 24:00 a zilei de 07.10.2021, următoarele măsuri:

 1. organizarea competițiilor sportive în spaţiile închise sau deschise este permisă cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 2. organizarea și desfășurarea în interior a activităților cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie.
 3. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 4. activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-22.
 5. activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună.

6.1 organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc) cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior este permisă cu respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea numărului de persoane în exterior şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;

6.2 organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc) cu un număr de participanţi de maximum 300 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

6.3 organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc) este permisă  până la capacitatea maximă a spaţiului în exterior cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

6.4 organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior este permisă numai pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană.

7.1 organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene este permisă cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii.

7.2 organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi mai mare de 250 de persoane în interior şi mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, este permisă doar dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

8.1 organizarea de conferinţe este permisă cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii.

8.2 organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi mai mare de 300 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, este permisă doar dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

 1. organizarea de mitinguri şi demonstraţii, în condiţiile Legii nr. 60/1991 este permisă cu un număr de participanţi de maximum 100 de personae cu respectarea următoarelor măsuri:
 2. a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;
 3. b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
 4. c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
 5. d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
 6. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
 7. activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă în intervalul orar 5,00 – 2,00 fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 8. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului.
 1. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.2 Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3 În cazul în care incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile va depăși  3/1000 de locuitori, respectiv 4/1000 de locuitori, se vor stabili măsuri/restricţii suplimentare.

Art.4 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

Art.5 Comitetul Local pentru Situații de Urgență are obligația informării operatorilor economici/instituțiilor care desfășoară activitățile menționate în prezenta hotărâre, despre măsurile adoptate.

Art.6 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, Consiliului Județean Iași în vederea publicării în Monitorul Oficial al județului Iași precum și Comitetului Local pentru Situații de Urgență Iași.

Comentarii
 • Hai cu scenariul rosu inchis (culoarea ciclului😂)
  Hai ca se poate
  Securistii ceausisti convertiti la neo-securism aplica iar si din nou masuri abuzive
  Dar OK vom inalta din nou antene pe bloc
  Vom asculta radio pe unde scurte
  Solutii pentru circul asta infect tot vom gasi

 • Mâine trebuie sa ajung la 6 dimineața până în piata Nicolina să iau pește. Pestele e adus din Miroslava care e sub cod roșu iar Iașul sub cod portoliu. Soferul care asigura transportul nu are pașaport dar are 100 de euro la el. Întrebarea care cred și-o pune toată țara este dacă șoferul se descurca că trăim în România educata, pestele cum trece dintr-o zonă în altă și pe unde și eu mă mai bat cu samsarii locurilor de parcare din Nicolina că sa merg la piata la 6 dimineața. La 7. 30 se deschide lidl

 • Nu studii că peștele poate transmite boala, in acest moment știm că felinele se pot îmbolnăvi și transmite covid. Va recomand să solicitați o părere Comitetului National de Strategie și Lupta împotriva Pandemiei aflat în subordinea structurilor de forță. Pestele e viu sau ucis deja?

 • Ar trebui controlate si saloanele de coafura. Personalul si clientii sa posede Certificatul verde,sau sa prezinte teste negative COVID sau sa fi trecut prin boala conform Regulamentului in vigoare cerut in celelalte situatii.
  IN ACESTE SALOANE SUNT MARI PERICOLE DE INFECTARE !!!

 • doamna Mara, ia si omoara-te, reprezinti un pericol pentru societate…ai o mentalitate rigida si comunista, de epoca…femei ca tine ar trebui inselate, nu stiu daca ar rezista vreun barbat alaturi de tine la ce….esti.

 • e bine ca esti vaccinat , te poti imbolnavi primul b.o.u.l.e , accest vaccin NU este eficient , nu are experienta in spate , vin in cabinetele de medicina de familie vaccinati care s-au imbolnavit , vb din cunostiinta

 • Nu va este rusine sa injurati femeia aia si sa aduceti jigniri de ordin personal doar pentru ca a spus o parere pertinenta? Desteptule care te dai mare destept dar nu ti-ai smuls in viata ta floaca de nicaieri ca sa stii cum e intr-un salon, aia de la salon, de-ti face tie sprancene, unghii etc, iti rasufla in fata si foloseste instrumente de la un client la altul. Pune mana pe parul, pe pielea ta, pe ochii si pe nasul tau, care sunt porti de intrare rapide de covid

Adauga un comentariu