Local

O mare universitate din Iaşi îşi schimbă numele – EXCLUSIV

Publicat: 14 mai 2021
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași oferă peste 1500 de locuri la admiterea din iulie 2021, atât pentru studii de licență cât și pentru masterat

IASI UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES (IULS) este noul brand care reprezintă actualul așezământ academic centenar, nume care reflectă schimbările europene existente la nivel academic, de cercetare și ale pieței muncii, toate fiind accelerate de provocările majore și complexe din sfera științelor vieții.

Estimăm un important impact la nivel local și regional, ținând cont de schimbările climatice, poluarea mediului, creșterea demografică, migrația, alimentația publică, resursele de apă și alimente, energiile regenerabile, protejarea resurselor și a arealelor naturale, care fac obiectul domeniilor de studiu ale universității noastre, într-un nou context socio-economic.

USAMV din Iași și-a păstrat misiunea fundamentală inițială, de a forma ingineri în domeniul științelor aplicate ale mediului și vieții: agronomie, horticultură, biotehnologii agricole, inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, horticultură, ingineria mediului, zootehnie, sau licențiați în biologie și medicină veterinară.

„UNIVERSITATEA de ȘTIINȚELE VIEȚII «Ion Ionescu de la Brad» Iași, este noul brand care reprezintă actualul așezământ academic centenar, nume care reflectă tendințele europene actuale la nivel didactic, de cercetare și ale pieței muncii, toate fiind dinamizate de provocările majore și complexe din sfera științelor vieții.
Estimăm un important impact la nivel regional, național dar și internațional, prin creșterea ponderii cercetărilor privind schimbările climatice, poluarea mediului, creșterea demografică, alimentația publică, resursele de apă și alimente, energiile regenerabile, protejarea resurselor și a arealelor naturale, care fac obiectul domeniilor de studiu ale universității noastre, în noul context socio-economic.
Sperăm că impactul să fie pozitiv și în ceea ce privește atractivitatea pentru viitorii studenți, naționali și internaționali, deoarece universitatea își păstrează misiunea fundamentală inițială, de a forma ingineri în domeniul științelor aplicate ale mediului și vieții: agronomie, horticultură, biotehnologii agricole, inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, horticultură, ingineria mediului, ingineria resurselor animale și alimentare, sau licențiați în biologie și medicină veterinară.
Schimbarea denumirii nu este doar o acțiune de rebrending, ci reprezintă și o schimbare de viziune în abordarea direcțiilor de dezvoltare ale universității noastre și sperăm că IULS – Iaşi University of Life Sciences să devină cât mai curând membră a Ligii Europene a Universităților pentru Științele Vieții (Euro Ligue of Life Sciences)”, a punctat prof. univ. dr. Gerard Jitareanu, rectorul USAMV Iaşi.

Universitatea contribuie la soluționarea provocărilor locale și regionale ale țării

Universitatea este o instituție în care se predau științe ale mediului și ale vieții, situându-se în poziția perfectă de a contribui la soluționarea provocărilor locale și regionale ale țării. 

Soluțiile acestei diversități se regăsesc tocmai în interdisciplinaritatea specializărilor studiate aici: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Ingineria şi managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia consumatorului şi a mediului, Biologie, Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare (A), Medicină veterinară.

Ultimile decenii au produs schimbări majore în dinamica societății, în ceea ce privește dezvoltarea academică a universităților cu același profil agronomic în Europa, care s-au integrat unui nou set de cerințe ale pieței muncii, consolidându-și identitatea în spațiul european al învățământului, făcând eforturi suplimentare pentru a asigura o recunoaștere și o mai bună armonizare a calificărilor din cadrul învățământului superior agronomic, inclusiv schimbându-și denumirea tradițională.

S-au format asfel din fostele universități agronomice, entități academice care utilizează cu succes titulatura de LIFE SCIENCES, pentru a se integra nevoilor societale actuale, pentru a putea forma consorții împreună, pentru a-și dezvolta parteneriatele, numărul de studenți și cadre didactice.

Pentru a exemplifica succint câteva astfel de universități, menționăm :

UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND LIFE SCIENCES, VIENNA (BOKU) – 2004

BOKU împlinește în 2022, 150 de ani de existență. Începând cu acest mileniu, fiind una din cele mai bune universități de științe ale vieții din Europa, BOKU și-a restructurat încă din 2004 toate institutele de cercetare în 13 departamente, cu peste 60 de institute, dublandu-se numărul de studenți /profesori, având astăzi un corp profesoral și personal de cercetare de 2.141 și 12.032 studenți. In interiorul acestor departamente funcționează institute corespunzătoare și departamentelor din universitatea noastră.

CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE – 2007

În 2007 , Senatul Academic al Universității a schimbat denumirea oficială în limba engleză a Universității cehe de agricultură din Czech University of Agriculture, în Czech University of Life Sciences Prague, reflectând astfel întregul domeniu al viitoarelor sale obiective educaționale și de cercetare. Tot din 2007, este membră în Euroliga pentru Științe ale Vieții www.euroleague-study.org.

Au în prezent 18.000 studenți, 6 facultăți și un institut, 170 de programe de studii la nivelurile de licență-master-doctorat, cu limbă de predare – engleza, Sunt 1700 de angajați dintre care 700 sunt profesori.

ESTONIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES – din 2005

Este o instituție integrată de cercetare, dezvoltare, educație și cultură cu obiectivul de a contribui la dezvoltarea durabilă a societății și la bunăstarea oamenilor, prin furnizarea de cercetare avansată recunoscută la nivel internațional, cu predare și dezvoltare academică alături de servicii inovatoare bazate pe aceasta.

EMÜ promovează și încurajează bioeconomia bazată pe lanțul valoric și pe cercetare în domeniile legate de utilizarea durabilă a resurselor naturale,  dezvoltarea vieții rurale și a economiei rurale.

LATVIA UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES AND TECHNOLOGIES – 2018

Vechea denumire de Latvia Academy of Agriculture din Riga, păstrată încă din 1944, a fost schimbată prin decizia Senatului în 2018 în  „University of Life Sciences and Technologies”.

HAS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – OLANDA

Este cel mai bun centru de expertiză pentru domeniul agrifood si sectorul mediu înconjurător. Universitatea olandeză prezintă și o ofertă de consultanță/extensie pentru mediul de afaceri dar și formare continuă pentru adulții din agri-business, la site-ul https://www.has.nl/en .

HAS pune accent pe conceptul educațional de studiu antreprenorial, fiind cea mai dezvoltată universitate din sudul Olandei, având peste 450 angajați, 3000 studenți, dar și 300 participanți la cursuri profesionale.

INHOLLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – OLANDA

Această universitate are o ofertă educațională extrem de vastă, pe domeniul applied sciences-engineering: de la aeronautică, Agri-Food, Industria ospitalității, management în turism, ITC,  biotehnologii, creșterea animalelor într-o societate durabilă, peisagistică și mediu, inginerie mecanică,  la Creative Business.

NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES (NMBU)

Programe de studiu și cercetare destinate abordarii și gestionării  provocărilor globale ce țin de mediul înconjuurător, dezvoltarea durabilă, sursele de energie regenerabilă, producția alimentară și managementul terenurilor și al resurselor.

NMBU reprezintă o sinteză academică unică a științelor mediului și a vieții, bio-producție, medicină veterinară, tehnologie, planificare a utilizării terenului și economie, care oferă poziția perfectă pentru a ajuta la rezolvarea acestor provocări și pentru a permite un viitor durabil, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă. 

UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN LUBLIN- POLONIA – 2008

2008, numele a fost transformat în  University of Life Sciences in Lublin. 

Este o instituție de învățământ superior cu un profil extins, integrează o gamă largă de științe agricole, veterinare, biologice, tehnice și socio-economice. 

Astăzi, au următoarele 7 facultăți: agrobioengineering, medicină veterinară, animal sciences and bioeconomy, horticulture and landscape architecture, production engineering, food sciences and biotechnology, environmental biology.

WROCLAW UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES (UPWr) – 2008

Începand cu 1945  universitatea s-a denumit de colegiu agricol, înalta școală de agricultură (1951), academia de agricultură (1972), în 2008 având denumirea actuală.

Universitatea pune accent pe utilizarea adecvată, transformarea și protecția resurselor naturale și ale mediului, precum și asigurarea unei calități ridicate a vieții. Au  aproape 1.600 de angajați, educă 8 mii de studenți și aproape 200 de doctoranzi. Oferă 28 de programe de diplomă la 5 facultăți și – în conformitate cu ideea învățării pe tot parcursul vieții există 22 de studii postuniversitare, Open University of the Third Age, cursuri, traininguri și activități pentru copii. 

WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES  

Încă din perioada 2000-2010 – Guvernul polonez a avut o stategie de re-branding pentru toate universitățile din domeniul agro-food și MV din Polonia, care a făcut ca dezvoltarea acestora să fie rapidă și diversificată ca domenii.  După 2003 , s-au dezvoltat puternic Acum, au 27.000 studenți, 1.700 profesori, 34 de domenii de studiu, 130 specializări și 13 departamente. Deasemeni, au colaborări cu 250 de universități din străinătate din 50 de țăti. Posedă un campus de 70 hectare , 300 săli de clasă și 24 amfiteatre.

NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE 

S-a chemat National Agricultural University (pana in 2008).

Universitatea Națională de Științe ale Vieții și Mediului din Ucraina ( nume dat din 2008) este una dintre cele mai importante instituții de educație, știință și cultură din Ucraina. 

Peste 26000 de studenți și peste 600 de absolvenți, doctoranzi și solicitanți studiază în 3 institute de învățământ și cercetare și 13 departamente ale instituției universitare de bază (în Kiev) și 10 unități separate din NULES din Ucraina – universități regionale cu niveluri de acreditare І-ІІІ. Peste 300 profesori doctori în științe, 2600 cercetători sau lucrători științifici, peste 1000 profesori asistenți sau doctoranzi.

Schimbarea denumirii nu este doar o ac’iune de rebrending, ci reprezintă și o schimbare de viziune în abordarea direcțiilor de dezvoltare ale universității noastre: 

 • dezvoltarea academică prin colaborare internațională (grade/titluri/programe în cotutelă)
 • implicarea activă în dezvoltarea durabilă a resurselor naturale, factor determinant în calitatea vieții
 • preocuparea pentru conservarea patrimoniului și a habitatului
 •  un accent mai pronunțat pe lanțul de producție alimentară și tehnologiile de producție asociate 
 • combinarea expertizei fundamentale și aplicate în domenii precum științele naturale, inginerie, agribusiness, pentru a lărgi baza de cunoștințe necesară managementului sustenabil al resurselor
 • accentul pe Bioeconomia bazată pe cunoaștere și care presupune:
 • utilizarea durabilă și economică a resurselor naturale regenerabile și a mediului; 
 • o mai bună utilizare a produselor și proceselor naturale pentru sănătatea umană și calitatea vieții; 
 • îmbunătățirea dezvoltării regionale și competitivitatea în zonele rurale;
 • crearea de beneficii sociale, urmărirea și dezvoltarea principiilor One Health care cuprinde sănătatea oamenilor, a animalelor și a mediului.
 • susținerea învățării pe tot parcursul vieții (lifelong learning)
 • integrarea noilor tehnologii și a instrumentelor digitale necesare în dezvoltarea de smart communities, pentru a recalibra relația dintre comportamentul uman și condițiile de muncă
 • Având în vedere experiența altor universități cu profil agronomic din Europa care si-au re-brenduit numele pentru o dezvoltare rapidă, armonioasă și modernă, utilizând LIFE SCIENCES ca pe o sintagmă asociată modului de gândire European actual, 
 • Aplicăm recomandarea Consiliului European (2018/C 444/01) pentru ciclul superior de învățământ și formare de a dezvolta instrumente suplimentare de asigurare a calității în domeniul educației și formării profesionale, în concordanță cu Cadrul european pentru asigurarea calității în educație și formare profesională și cu evoluțiile ulterioare ale acestuia, 
 • Dorim consolidarea identității europene prin educație și cultură,
 • Inițiem o astfel de abordare de re-brending deoarece este menită să ne sprijine în crearea condițiilor care vor face posibilă recunoașterea reciprocă automată. Există punți comune în formarea profesională asemănătoare cu ale universităților de științe ale vieții care alcătuiesc un consorțiu European numit Euroleague for Life Sciences (ELLS) https://www.euroleague-study.org/en/universities. *
 • Deschidem o nouă optică care va spori nivelul de ambiție al comunității academice fiind asfel încurajată creșterea calității proceselor educaționale și de cercetare,
 • Facilităm planificarea, elaborarea și evaluarea programelor de studii și a mobilității studenților, prin recunoașterea rezultatelor învățării, a calificărilor și a perioadelor de învățare”
 • Valorificăm în acest sistem globalizat al învățării, toate oportunităților de învățare pentru studenți în cadrul Euroleague for Life Sciences
 • Asigurăm punți de cercetare între institutele noastre și cele existente în consorțiul ELLS
 • Dezvoltăm oportunități noi de colaborare între cadre didactice și cercetători din spațiul European.

Scurt istoric 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași are o tradiție veche în România: 

– Secție de Științe Agricole – 1912 ( M.O. din 27.martie 1912)

– Facultate de Științe Agricole (1933)

– 1948 s-a înființat Institutul Agronomic din Iași, cu Facultatea de Agrotehnică

– Decret al MAN (1956) – Institutului i s-a acordat numele Ion Ionescu de la Brad

– în 1951 Facultățile de Zootehnie și Horticultură

– 1961 Facultatea de Medicină Veterinară

– 1993 –  prin H.G. nr. 209 din 19 mai, Universitatea Agronomică “Ion Ionescu de la Brad” Iași 

–  1995 – Universitatea Agronomică și de Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași.

– 2000 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași.

– 2021 – Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași

Adauga un comentariu