Eveniment-Social

O nouă Comisie pentru analiza și sancționarea personalului care comite abateri disciplinare, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Publicat: 05 aug. 2020
Universitatea Al I Cuza Iași
Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași

La ședința de Senat, programată pe 23 iulie 2020, a fost dată o hotărâre legată de noua Comisie pentru analiza și sancționarea personalului care comite abateri disciplinare, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. De asemenea, a fost aprobată Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică, pentru mandatul 2020-2024

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași, în Senat, a fost hotărâtă componența unei noi Comisii pentru analiza și sancționarea personalului care comite abateri disciplinare. În plus, s-a aprobat revizuirea punctelor 32-36 din Anexa 1, anume calendarul alegerilor pentru mandatul 2020-2024 la Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică. Este vorba de mandatul 2020-2024, care vizează calendarul alegerilor directorilor de Departament și a membrilor Consiliilor Departamentelor.

Componența Comisiei pentru analiza și sancționarea personalului care comite abateri disciplinare, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Astfel, hotărârea cu privire la aprobarea modificării componenței Comisiei de analiză a abaterilor disciplinare, în conformitate cu art. 314 din Legea nr. 1 din 2011 a Educației Naționale, din cadrul Secretariatului General al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se face după cum urmează: președinte, prof. univ. dr. Corneliu Iațu, prorector pentru strategie, dezvoltare instituțională și personal; membri: prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, prorector pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe; lect. univ. dr. Nicolae Horia Țiț, cadru didactic, Facultatea de Drept; ec. Costel Palade, Director General Administrativ; Mariana Petcu, Secretar Șef Universitate; Cerasela-Nectara Ciocoiu, reprezentant din partea Sindicatului; ing. Laria Tița, reprezentant al Direcției Resurse Umane, Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională (Șef Serviciu); Membru supleant: conf. univ. dr. Florin Brînză, prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calității și Extensiunile UAIC; Secretar comisie: un reprezentant al Direcției Resurse Umane, Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională.

Calendarul alegerilor directorilor de Departament și a membrilor Consiliilor Departamentelor, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Mai departe, în Senat s-a hotărât și Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mandatul 2020-2024. Totul vizează calendarul alegerilor directorilor de Departament și a membrilor Consiliilor Departamentelor, după cum urmează: Depunerea dosarelor de candidatură pentru funcția de Director de departament și a declarațiilor de candidatură pentru Consiliul departamentului între 27 iulie și 3 august 2020. Alegerea directorilor de departament și a membrilor Consiliilor departamentelor. Dacă nu se întrunește cvorumul legal, alegerile se reiau cel târziu la data de 7 august 2020. Depunerea eventualelor contestații pe 10 august, soluționarea eventualelor contestații pe 12 august. Ședința de Senat pentru validarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de director de Departament și membru în Consiliul departamentului pe 13 august 2020.

Repartizarea numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene

Nu în ultimul rând, Senatul UAIC Iași a luat o hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene. Este vorba și de numărul de locuri cu taxă pentru admiterea la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2020. În final, tot la Senatul de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași s-a hotărât cu privire la aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021. Totul a fost aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 10 din 30.01.2020, precum și probele concursului de admitere on-line pentru doctorat și a criteriilor de departajare, anul universitar 2020-2021.

Adauga un comentariu