National

O nouă Ordonanță de Urgență a fost anunțată! A intrat în vigoare chiar de astăzi

Publicat: 09 iul. 2020

A fost anunțată o nouă Ordonanță de Urgență care deja a intrat în vigoare. Este vorba despre Ordonanța de Urgență nr. 110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1.

Ordonanța de Urgență nr. 110/2020 a intrat deja în vigoare, potrivit datelor furnizate de Monitorul Oficial.

Având în vedere că proiectele de infrastructură de transport sunt investiții publice de importanță strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene și creșterea mobilității populației și a mărfurilor, influențând în mod direct relațiile economice și dezvoltarea mediului de afaceri la nivel național.

Luând în considerare faptul că rețelele de transport sunt interconexiuni transeuropene care contribuie la îmbunătățirea liberei circulații a persoanelor, bunurilor și la promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și contribuie la realizarea unei economii de piață competitive.

Se pune accent pe extinderea numărului de autostrăzi

Ținând cont de faptul că în cadrul general al politicii Guvernului asigurarea și susținerea unei infrastructuri adecvate dezvoltării obiectivelor socioeconomice prin modernizarea, dezvoltarea și administrarea eficientă a sectorului rutier, cu accent pe extinderea numărului de autostrăzi, modernizarea și lărgirea drumurilor existente, a podurilor și a tuturor facilităților aferente, reprezintă o necesitate.

Având în vedere faptul că drumurile publice din România reprezintă o componentă principală a sistemului național de transport și constituie obiectul exclusiv al proprietății publice, ținând seama de faptul că printre proiectele de infrastructură de transport de interes național, obiectivul de investiție „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente” are o importanță deosebită, realizarea obiectivului prezentând avantaje tehnice, economice și sociale, întrucât reduce timpii de parcurs, costurile de exploatare a vehiculelor, sporește gradul de confort al populației diminuând poluarea mediului în interiorul localităților și nu în ultimul rând ajută la accelerarea dezvoltării socioeconomice a zonei, precum și reducerea numărului de accidente.

Adauga un comentariu